Menu
​Evaluatie FTK noopt tot aanpassing regels pensioenen

Door de starre rekenregels voor pensioenfondsen zullen veel Nederlanders ook de komende jaren te maken krijgen met een achterblijvend pensioen. Daarvoor waarschuwt de VCP in een brief aan de Tweede Kamer. Door de extreem lage rekenrente en de strenge regels voor indexeren, kunnen veel pensioenfondsen moeilijk aan hun verplichtingen voldoen. Nederland is hiermee het braafste jongetje in de klas. De VCP is van opvatting dat we ons nu te arm aan het rekenen zijn, wat het vertrouwen in ons stelsel onder druk zet. De VCP roept de Kamer dan ook op tot een aparte behandeling van de pensioenregels en een bredere evaluatie dan die nu aan de Kamer is gestuurd.

Scope evaluatie pensioenregels veel te beperkt
Gisteren is een zeer beperkte evaluatie van het FTK (rekenregels pensioenfondsen) aan de Tweede Kamer gestuurd. De VCP heeft hier ook input voor aangeleverd, maar ziet hier weinig van terug. De evaluatie van de pensioenregels is volgens de VCP onvolledig. De wijze waarop we onze verplichtingen waarderen en de effecten van de aangepaste UFR (rekenrente voor lange termijn verplichtingen) zijn hier niet in meegenomen. Terwijl die volgens de VCP wel onderdeel behoren te zijn van de evaluatie.

Risicovrije rente
Pensioenfondsen moeten hun verplichtingen waarderen tegen een rente die is gekoppeld aan de risicovrije rente in de markt. Door het lage rentepeil hebben zij steeds meer vermogen nodig om voldoende dekkingsgraad te hebben. Bij de meeste pensioenen was de afgelopen tien jaar geen sprake van indexatie of was er zelfs sprake van kortingen. Volgens de VCP zou er met een meer prudente macro stabiele rekenrente en aanpassing van de grens vanwaar mag worden geïndexeerd, indexatie dichterbij kunnen komen. Nu moet al het vermogen in het fonds blijven vanwege deze strenge regels. Ook vooraanstaande economen denken daar zo over. Het loslaten van de nominale zekerheid omwille van een meer reëel pensioen is de enige manier om uit de zogenoemde beleggingsspagaat te komen. Een punt dat dit FTK, zo blijkt uit de evaluatie, onvoldoende heeft aangepakt.

Stabielere systematiek
“De huidige systematiek is te rentegevoelig”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We moeten komen tot een betere waardering van de pensioenverplichtingen en een betere balans vinden in de herstelmaatregelen. De pensioenvermogens zijn de afgelopen jaren flink gegroeid, maar veel mensen merken daar door de starre renteregels weinig van. Wij pleiten daarom voor een stabielere systematiek voor de rekenrente voor lange termijn verplichtingen en het heroverwegen van de regels voor indexatie. Hierbij kan en mag niet worden gewacht tot een nieuw pensioencontract, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws