Menu
​Extra aanwijzingsbevoegdheid DNB niet wenselijk

De extra bevoegdheden die De Nederlandsche Bank (DNB) krijgt in de Verzamelwet Pensioenen 2019 moeten van tafel. Dat zegt de VCP in een consultatieronde op internet die op 24 mei is gesloten. Volgens de VCP zitten er teveel onduidelijkheden in het huidige voorstel en is er wel degelijk sprake van een uitbreiding van de bevoegdheden van DNB.

Geen verruiming aanwijzingsbevoegdheid DNB
DNB heeft nu de bevoegdheid om pensioenuitvoerders die zich niet aan de wet houden een zogeheten aanwijzing op te leggen, zodat zij voor verbeteringen moeten gaan zorgen. In het voorstel van het kabinet kan DNB voortaan ook een aanwijzing geven aan werkgevers of medeplegers (rechtspersonen en natuurlijke personen). Het kabinet ziet daar geen probleem in omdat DNB die partijen nu al boetes of last onder dwangsom kan opleggen.

Vertrouwen in pensioenstelsel
Het is de VCP niet helder wat het kabinet nu met de nieuwe bevoegdheden wil bereiken, aangezien het pensioenfondsbestuur primair verantwoordelijk is voor het gedegen uitvoeren van de pensioenregeling ook jegens andere partijen zoals de werkgevers of uitvoeringsorganisaties of individuele personen. De VCP vraag zich in haar reactie bovendien af in welke gevallen DNB werkgevers of medeplegers een aanwijzing kan opleggen en hoe het zit met openbaarmaking van zulke maatregelen. Openbare aanwijzingen zijn altijd negatief en daarom niet goed voor het vertrouwen in het pensioenstelsel, zo stelt de VCP.

Overbruggingsregeling sigaar uit eigen doos
Naast de aanwijzingsbevoegdheid gaat de VCP ook in op de overbruggingsregeling, bedoeld voor mensen die met een AOW-gat te maken krijgen. Zij krijgen de mogelijkheid hun pensioen te variabiliseren. Een sigaar uit eigen doos, zegt de VCP. Het kabinet gaat bovendien voorbij aan waar het echt om gaat: de mismatch tussen de wettelijke en feitelijke AOW-leeftijd. Volgens de VCP wordt uitvoering van deze aanpassing erg ingewikkeld en moeten mensen goed geïnformeerd worden over de financiële consequenties.

Lees hier (.pdf) de hele reactie van de VCP

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws