Menu
​Goed dat wetsvoorstel fusies verplichtgestelde BPF-en is ingetrokken

In een brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer van SZW wordt medegedeeld dat het Wetsvoorstel fuserende bpf’en is ingetrokken. ‘Het voorstel zou in de praktijk door alle strenge voorwaarden een papieren tijger worden, waar de sector niets aan heeft. Ook is het shoprecht nu gelukkig van tafel’, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Shoprecht van tafel

Wel wordt aangekondigd dat het shoprecht weer in beeld zal komen bij de vernieuwing van het pensioenstelsel. De VCP is al geruime tijd erg kritisch op het introduceren van shoprechten bij pensioenfondsen. Dit omdat de gevolgen voor deelnemers nog onvoldoende zijn te overzien en eerst nader onderzoek hiernaar nodig is.

Papieren tijger

Het wetsvoorstel is in oktober 2017 door demissionair staatssecretaris Klijnsma aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit het verslag van 29 maart 2018 van de vaste commissie voor SZW blijkt dat de Kamer en de Pensioenfederatie zeer kritisch is over het voorstel van wet. Het voorstel van wet beoogt primair consolidatie van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te bevorderen. De kritiek op het wetsvoorstel ging over dat de mogelijkheid tot fusie met tijdelijk afgescheiden vermogens door de vele voorwaarden in de praktijk niet werkbaar zal zijn. Onder deze voorwaarden is de behoefte aan het voorstel afgenomen. De VCP is tevreden dat het wetsvoorstel nu is ingetrokken, maar hoopt wel dat er een alternatief komt zodat verplichtgestelde BPF-en met een overgangsperiode eenvoudiger kunnen fuseren. Die behoefte bestaat bij enkele fondsen nog steeds. 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws