Menu
​Ingang SPAWW duurt langer dan verwacht

Het van kracht worden van een verzamel-CAO voor het derde jaar WW duurt langer dan verwacht. Overeenkomsten die voor 15 maart worden ingediend, treden vermoedelijk op 1 september in werking, of zoveel eerder als mogelijk. De eerste verzamel-CAO is op 1 maart van kracht geworden. In de praktijk is gebleken dat de termijn waarbinnen alles moet gebeuren te krap is vastgesteld.

PAWW
Het gaat hier om de private uitkering SPAWW, die ingaat na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. De duur en opbouw van deze uitkeringen zijn per 1 januari 2016 beperkt van 38 naar 24 maanden. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt over het repareren van de WW en WGA.

Verzamel-cao’s
De SPAWW werkt anders dan een wettelijke WW-uitkering. Decentrale cao-partijen ondertekenen een overeenkomst tot deelname aan de SPAWW, waarmee ze aansluiten bij een zogeheten verzamel-cao. Daarin wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt dus naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s. In totaal komen er voor vijf sectoren verzamel-cao’s. 

Laatste nieuws

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

30 juni 2022

Aanpak arbeidskrapte: ga het gesprek aan met je mensen

Tijdelijk personeel

29 juni 2022

Wijzigingen arbeidsrecht en sociale zekerheid

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

29 juni 2022

‘Meer professionele ruimte in publieke dienstverlening’

Meer nieuws
Naar boven