Menu
​Investeer in professionals, dan komt Nederland verder

Het kabinet moet de komende jaren over de volle breedte investeren in de ontwikkeling van werknemers, zodat zij verzekerd zijn van werk, een goed inkomen hebben en gezond de eindstreep halen. Daarnaast moet er meer gedaan worden aan verdere lastenverlichting, ook lokaal. Dat zegt de VCP in een eerste reactie op de Miljoenennota.

Investeer in ontwikkeling van mensen
“De arbeidskrapte slaat echt overal toe, in het bedrijfsleven, in de zorg, het onderwijs en bij de politie. Dat geeft een hoge werkdruk en is een probleem voor de samenleving als geheel. Zonder goede mensen loopt de boel gewoon vast. Investeer daarom nu direct: in professionals, in mensen die aan de kant staan, in werknemers van jong tot oud”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Volgens de VCP-voorzitter maakt het kabinet een grote fout door de kosten van opleiding in mindering te brengen op de transitievergoeding. “Professionals komen daardoor in de knel wanneer ze willen doorgroeien, dit is slecht voor de leercultuur in Nederland en dus contraproductief”, zegt Van Holstein, verwijzend naar een van de kritiekpunten van de VCP op de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

De voorgenomen ontwikkelrekening, waarbij iedereen zelf de mogelijkheid heeft om de meest geschikte scholing te kunnen volgen, kan een stap in de goede richting zijn. Daarover gaat de VCP graag met het kabinet het gesprek aan. Een nieuwe regeling moet voldoende facilitering voor alle professionals bieden. Ook moet er meer geld komen voor re-integratie van mensen die langs de kant staan en aan het werk willen.

Echte lastenverlichting nodig
Een groot punt van zorg voor de VCP blijft de lastenontwikkeling, zoals te verwachten op basis van het Belastingplan 2019. Zeker voor een deel van de (boven-) modale inkomens, zoals politieagenten, docenten, beleidsmedewerkers en technici, blijven de lasten onverminderd hoog. De afgelopen jaren zijn ook de lokale lasten blijven stijgen, van 2016-2018 gemiddeld met 0,6% meer dan de inflatie. Gemeenten staan onder druk om de lokale lasten te laten stijgen door decentralisaties zoals de Participatiewet en de zorg. De gemiddelde WOZ-waardestijging was ongeveer 4%, voor 2019 wordt 8% verwacht. De VCP roept op de lasten voor de middengroepen, nu het economisch goed gaat, echt te verlichten. Dat zou meer prioriteit moeten hebben dan het afschaffen van de dividendbelasting en het verder verlagen van de vennootschapsbelasting. Daarnaast is de VCP niet gerust op de loonontwikkeling, die in praktijk ondanks de economische groei beperkt blijft. Voor een belangrijk deel komt dat door de flexibilisering, die veel werknemers in een onzekere positie heeft gebracht.

Werkdruk en professionele ruimte
Verder vraagt de VCP met klem om maatregelen die de werkdruk van werknemers verlichten. Er moet meer professionele ruimte komen. De VCP ziet werkdruk en ziektegevallen zoals burn-out als steeds groter wordend probleem, zoals in de zorg en het (wetenschappelijk) onderwijs. Het is niet alleen een probleem voor de werknemer zelf, maar ook voor de maatschappij als geheel. De overheid zou het goede voorbeeld moeten geven door geld vrij te maken om de werkdruk in de publieke sector te verlagen.

Laatste nieuws

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

12 juni 2024

Hoge Raad box 3-uitspraak brengt vraagtekens voor middengroepen

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

12 juni 2024

Positief over initiatiefwetsvoorstel voor rouwverlof

Volgende stap in RVU-actie politie

11 juni 2024

Volgende stap in RVU-actie politie

Meer nieuws