Menu
​Jongeren praten mee bij SER-verkenning ontplooiingskansen

Minister Koolmees van SZW heeft de SER gevraagd om de kansen voor jongeren om zich te ontplooien in kaart te brengen en daarbij gebruik te maken van het SER Jongerenplatform. De eerste bijeenkomst is deze maand. Namens de VCP heeft VCP Young Professionals zitting in het SER Jongerenplatform.

Verkenningsaanvraag
De hoofdvraag van de verkenning is in hoeverre jongeren in staat zijn een zelfstandig en onafhankelijk bestaan op te bouwen en wat daarbij de impact is van zaken als flexibilisering, toegang tot het onderwijs, toegang tot de woningmarkt, ondernemen en zorg. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Jonge professionals zijn goed in staat om hun loopbaan vorm te geven, maar tegelijk hebben ze te maken met onzekerheden als het gaat om de arbeidsmarkt, het onderwijs, de woningmarkt en de zorg. Het is goed dat dat in kaart wordt gebracht, met inbreng van de jongeren zelf.”

VCP Young Professionals
VCP Young Professionals behartigt de belangen van jonge professionals met een middelbare of hogere opleiding die relatief korte werkervaring hebben. Zij kiezen specifiek voor hun vak en zijn daar professioneel mee bezig. VCP Young Professionals streeft naar toegang en zekerheden in de maatschappij voor iedereen, zoals ook voor jonge professionals met een arbeidsbeperking zodat er een inclusieve samenleving ontstaat.

SER Jongerenplatform
Naast VCP Young Professionals zitten de volgende organisaties in het SER Jongerenplatform: FNV Jong, CNV Jongeren, Jong Management, AWVN Young HR, Nationale Jeugdraad (NJR), Landelijke studentenvakbond (LSVB), Jongerenorganisatie beroepsonderwijs (JOB) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Sinds 2015 heeft de SER een jongerenplatform. De jongeren kunnen zo bij adviestrajecten worden geraadpleegd. De verkenning moet in het tweede kwartaal van 2019 klaar zijn.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws