Menu
​Kabinet aan zet bij wijzigingen nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen is aan herziening toe, en daarbij is het kabinet als eerste aan zet. Het zou goed zijn als het kabinet besluit het niveau van de volksverzekering ANW te verhogen en te verruimen. Dat zegt de VCP in een reactie op een initiatiefnota van CDA en ChristenUnie. Deze partijen vinden dat de SER of Stichting van de Arbeid zich moet buigen over de wenselijke dekking van het nabestaandenpensioen, inclusief de verdeling tussen publiek en privaat.

Schrijnende gevallen
CDA en CU wijzen er in hun initiatiefnota op dat veranderingen in het verleden in een aantal situaties hebben geleid tot schrijnende gevallen, waarbij nabestaanden na het overlijden van de kostwinner vrijwel geen pensioen kregen. De VCP vindt dat de overheid als eerste haar verantwoordelijkheid moet nemen om schrijnende gevallen te voorkomen. VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer wijst erop dat het juist de overheid is geweest die – mede door de crisis – de publieke nabestaandenregeling flink heeft versoberd. “Het is dus logisch dat diezelfde overheid nu primair haar verantwoordelijkheid neemt.”

Sociale partners
De Boer geeft verder aan dat de regelingen in de zogeheten tweede pijler onderling flink kunnen verschillen, waardoor sommige nabestaanden na het overlijden van hun partner te maken krijgen met forse financiële tegenvallers. “Maar dat hangt wel samen met versoberingen in de publieke sfeer. Het gaat niet aan om dit nu op het bordje van de sociale partners te leggen.” De VCP wil wel bekijken of SER of Stichting van de Arbeid met een advies kunnen komen. “Daarbij moet ook worden gekeken naar de complexiteit van de regelingen, zoals CDA en ChristenUnie terecht stellen. Veel mensen blijken niet voldoende op de hoogte.”

Uniformeren niet de oplossing
De VCP wijst erop dat zaken als scheiding, werkloosheid en baanwisseling of de overstap naar zzp grote gevolgen kunnen hebben voor het nabestaandenpensioen. “Het is dan ook van groot belang dat mensen zich hierin verdiepen en daarin ook een eigen verantwoordelijkheid hebben”, aldus Klaartje de Boer. Daarnaast moeten pensioenfondsen hun communicatie naar de deelnemers toe verbeteren. De VCP zegt geen voorstander te zijn van een regeling die voor iedereen hetzelfde zal zijn. “Uniformeren is niet de oplossing”, zegt De Boer. “Want dat kan ertoe leiden dat sommige mensen die nu in een betere nabestaandenregeling zitten er op achteruit zullen gaan. Het is beter om mensen te stimuleren zich in de materie te verdiepen en mee te nemen als er regelingen gaan veranderen.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws