Menu
​Kabinet moet kleur bekennen met AOW

Minister Koolmees (SZW) moet nu eindelijk stappen zetten om vervroegde uittreding van werknemers mogelijk te maken. De VCP doet namens haar aangesloten vakorganisaties een oproep om de boete bij vervroegde uittreding (RVU-boete) af te schaffen. Daarnaast pleit de VCP voor aanpassingen binnen de AOW. “Het wordt tijd dat de minister op het AOW-dossier duidelijkheid gaat verschaffen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein, in reactie op de berichten van vandaag uit de bouwsector.

Duurzame inzetbaarheid
Aanleiding is de oproep van werknemers en werkgevers in de bouw, die willen dat mensen met een zwaar beroep worden uitgezonderd van de verhoging van de AOW-leeftijd. Volgens de VCP zouden sectoren de mogelijkheid moeten krijgen om op maat afspraken te maken over vervroegde uittreding. “Dat komt uiteindelijk de duurzame inzetbaarheid van personeel ten goede. Arbeidsmarkt en pensioen moeten meer op elkaar worden afgestemd”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. Hij benadrukt dat de VCP niet pleit voor een nieuwe generieke vroegpensioenregeling. Want dat kan de druk op werkgevers om te investeren in mensen om langer door te kunnen werken tegenwerken, terwijl investeren in werknemers in een snel veranderende arbeidsmarkt juist essentieel is.

Extra belastende functie
De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen. Vooral sectoren met een vervroegde uittredingsregeling voor mensen met een functie die extra belastend is, zijn de dupe van de RVU-heffing. Bij de overheid gaat het daarbij onder meer om substantieel bezwarende functies (SBF) bij defensie, politie en de luchtverkeersleiding. De bonden van de VCP zijn voorstander van sectoraal maatwerk: wat voor de ene sector werkt hoeft ten slotte niet direct ook elders te werken.

AOW-leeftijd minder snel omhoog
De VCP pleit verder voor een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. De VCP ziet op korte termijn problemen ontstaan binnen de mogelijkheden van werknemers om langer door te werken en de snel oplopende AOW-leeftijd in de praktijk. Daardoor is er sprake van een disbalans tussen wat de arbeidsmarkt aankan en de feitelijke wettelijke AOW-leeftijd. Een aanpassing is dan ook nodig in de vorm van een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en een andere systematiek. Dit betekent concreet dat de AOW in 2023 op 67 jaar komt en niet al in 2021 en dat een jaar langer leven 8 maanden langer werken is en geen jaar, zoals nu het geval is. Hiervoor pleit de VCP in haar pensioenmaatwerkplan van mei vorig jaar al langer.

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws