Menu

VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer was een van de sprekers op een bijeenkomst van kaderleden van de koepelorganisatie CMHF, aangesloten bij de VCP. Haar bijdrage stond in het teken van medezeggenschap en het belang van goede scholing en goede afspraken tussen OR en vakorganisatie. De Boer is namens de VCP lid van de SER-commissie Bevordering Medezeggenschap en het bestuur van SCOOR, de instelling die waakt over de kwaliteit van opleidingen voor ondernemingsraden.

Invloed
De Boer ging onder meer in op de rol van de sociale partners bij het bevorderen van medezeggenschap en de rol daarbij van de VCP. “Medezeggenschap is een belangrijk recht omdat werknemers daarmee invloed kunnen uitoefenen in hun organisatie op voorgenomen besluiten. Het draagt daarmee bij aan evenwichtige besluitvorming en duurzame arbeidsverhoudingen. Ook werkgevers hebben daar baat bij. Zij krijgen tenslotte waardevolle informatie vanaf de werkvloer die ze bij de besluitvorming kunnen meenemen.”

Structuur
De Boer riep OR-leden en de aanwezige vakbondsvertegenwoordigers op om pro-actief afspraken te maken over elkaars taken en verantwoordelijkheden in een convenant en gestructureerd met elkaar het gesprek voor te bereiden met de werkgever. Dit voorkomt onduidelijkheid en ruis en is in het belang van alle werknemers op de werkvloer.

Klik hier voor de presentatie van Klaartje de Boer.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws