Menu
​Klijnsma zuinig in reactie op SER-rapport armoede

Het kabinet erkent dat er bij de bestrijding van armoede onder kinderen nog werk aan de winkel is, maar focust alleen op lagere inkomens. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat laten weten in een brief over het recente SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’, waaraan de VCP heeft meegewerkt. Een inhoudelijke reactie wil de bewindsvrouw overlaten aan een nieuw kabinet.

Middengroepen
De VCP vindt het jammer dat Klijnsma zich inhoudelijk op de vlakte houdt. De staatssecretaris somt een lange reeks initiatieven op die onder het huidige kabinet zijn gestart. Maar over specifieke problemen zoals armoede onder kinderen van ouders met een middeninkomen laat ze zich niet uit. Het SER-rapport ‘Opgroeien zonder armoede’ laat zien dat ook mensen met een baan te maken kunnen hebben met financiële tekorten. Modale kostwinners met twee kinderen houden niet veel meer over dan mensen op bijstandsniveau, soms zelfs minder.

Bezuinigingen
De afgelopen jaren zijn mensen met een middeninkomen keer op keer geraakt door forse bezuinigingen, die noodzakelijk waren door de economische crisis. Het kabinet Rutte II heeft wel kleine stappen gezet om hun positie te verbeteren, maar volgens de VCP is er nog veel meer nodig. “Veel mensen zitten nog op de blaren”, zegt Nic van Holstein. “Klijnsma zegt in haar brief terecht dat alle kinderen kansen moeten krijgen. Maar over zaken als de armoedeval en het feit dat mensen met een middeninkomen snakken naar meer bestedingsruimte vind ik niets terug”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Kleine nettoverschillen
Uit het SER-rapport blijkt dat Nederland 219.000 kinderen telt met werkende ouders. Dat is meer dan de helft van het totale aantal arme kinderen. Dat armoede ook bij mensen met een middeninkomen voorkomt, komt doordat belastingvoordelen en toeslagen, zoals zorg- en huurtoeslag, inkomensafhankelijk worden afgebouwd. Daar komt bij dat mensen met een middeninkomen relatief hoge woonlasten hebben en geen beroep kunnen doen op lokale regelingen. Dat alles scheelt al snel honderden euro’s per maand.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws