Menu
​Kunstmatige intelligentie heeft topprioriteit in Brussel

Nieuwe vormen van onderwijs, andere manieren van werken, impact op onze privacy. Het zijn maar enkele deelonderwerpen die voorbijkwamen op de eerste Europese stakeholder conferentie over kunstmatige intelligentie (AI) Brussel. Kunstmatige intelligentie beïnvloedt zo ongeveer alles waar mensen mee te maken hebben. De Europese Unie heeft het onderwerp daarom hoog op de agenda gezet.

Allesomvattend
De bijeenkomst was georganiseerd door de EESC, de Europese variant van de SER, en de Europese Commissie en kwam een jaar na een baanbrekend rapport van datzelfde EESC over wat we als maatschappij met kunstmatige intelligentie aan moeten. “Kunstmatige intelligentie is niet alleen een technische ontwikkeling, het gaat echt om alles waar we in ons dagelijks leven mee te maken hebben: veiligheid, wetgeving, ethiek of de manier waarop we onze beroepen uitoefenen”, zegt VCP-adviseur Catelijne Muller, die het rapport opstelde.

Investeringen
De Europese Commissie heeft het onderwerp nu tot prioriteit gemaakt. De Commissie heeft in haar eigen AI-strategie belangrijke onderdelen uit het EESC-rapport overgenomen en gaat er de komende jaren miljarden in investeren. Dat moet ook wel, wil Europa in de pas lopen met Amerika en China. “Samen kunnen we de uitdagingen van kunstmatige intelligentie aan”, zo zei EU-Commissaris Mariya Gabriel tijdens de conferentie.

Topexperts
Om het belang van AI verder te onderstrepen heeft de Europese Commissie een groep van 52 topexperts aangesteld, die gaat helpen bij de beleidsvorming en beeldvorming van kunstmatige intelligentie. De groep gaat ook werken aan ethische richtlijnen voor AI. Catelijne Muller, die deel uitmaakt van de groep: “De samenstelling van de groep is zeer divers. Naast bedrijven en academici zijn bijvoorbeeld ook de Europese werknemers en consumenten betrokken. En er zitten ethici en filosofen bij. Dat was een van mijn wensen, dat iedereen mee zou praten over kunstmatige intelligentie.” Daarnaast heeft de Europese Commissie een alliantie voor kunstmatige intelligentie in het leven geroepen, een breed forum waarbij iedereen zich kan aansluiten.

Nieuwe adviezen
Het EESC heeft intussen een thematische studiegroep voor kunstmatige intelligentie ingesteld, geleid door Catelijne Muller, en werkt alweer aan twee nieuwe adviezen rond kunstmatige intelligentie. “Een daarvan draait om de impact van kunstmatige intelligentie op werk, de ander is bedoeld om de Europese Commissie in haar eigen strategie verder op weg te helpen”, zegt Catelijne Muller. De thematische studiegroep richt zich op middellange termijn beleidsvorming en zal de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europees Parlement in 2019 adviseren over de verdere implementatie van de Europese strategie. Muller: “Het onderwerp moet ook na de Europese wisseling van de wacht op de agenda blijven.”

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws