Menu
​Laatste jaar voor AOW vervalt sollicitatieplicht

Werklozen die een jaar voor hun AOW zitten, hoeven niet meer te solliciteren. Die maatregel van minister Koolmees (SZW) wordt per 1 mei van kracht. De vrijstelling gaat ook gelden voor mensen die een IOW-, ZW- of WGA-uitkering ontvangen.

Gelijkstelling
Tot nu toe hadden alleen werklozen die in het laatste jaar voor pensionering worden ontslagen vrijstelling van sollicitatieplicht. Degenen die al langer WW krijgen, moesten tot pensioendatum solliciteren. Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen, aldus het ministerie. Volgens het UWV was het effect van de sollicitatieplicht zeer gering. Het aantal mensen dat weer gaat werken neemt in het laatste jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd sterk af.

AOW-leeftijd
Formeel gaat het om een vrijstelling van de sollicitatieplicht in het laatste jaar voor pensionering. Nu nog gaat het om alle 65-jarigen omdat de AOW-leeftijd in 2018 66 jaar is. Volgend jaar schuift de AOW leeftijd op naar 66 jaar en 4 maanden, dan schuift de sollicitatievrije periode in de WW op naar 65 jaar en 4 maanden.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws