Menu
​Loondispensatie voor arbeidsbeperkten is van tafel

Het omstreden plan van het kabinet voor loondispensatie bij mensen met een arbeidsbeperking is van de baan. Onder grote maatschappelijke druk heeft staatssecretaris van Ark (SZW) haar voorstel ingetrokken. “Een mooi resultaat dat dit slechte plan van tafel is, nu weer samen aan de slag om mensen met een beperking aan een baan te helpen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein in een reactie.

Mininumloon
Van Ark wilde de loonkostensubsidie voor werkgevers van arbeidsgehandicapten afschaffen en vervangen door loondispensatie, waardoor arbeidsgehandicapten onder het minimumloon zouden komen. Tegen het voorstel was veel verzet. Een brede coalitie van maatschappelijke organisaties waaronder de VCP eiste dat het plan uit het regeerakkoord werd geschrapt. De coalitie wil dat de loonkostensubsidie in takt blijft en eist dat arbeidsgehandicapten als volwaardige werknemer worden behandeld, zoals is vastgelegd in het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Ook moeten arbeidsbeperkten net als ieder ander kunnen rekenen op een normale pensioenopbouw. In de plannen van het kabinet was daarvan geen sprake.

Brief
Uitgerekend een paar uur voordat bekend werd dat het plan toch niet doorging, had de coalitie een brief  naar het kabinet en de Tweede Kamer gestuurd waarin de grieven uitgebreid werden beschreven. De coalitie bestaat naast de vakbonden VCP, FNV en CNV, uit de organisaties Cedris, LCR, Ieder(in) en WijStaanOp. Voor de zomer zat de coalitie nog met de staatssecretaris aan tafel, maar dat overleg leverde niets op.

Naar een goede regeling
Werknemers met een beperking die naar vermogen werken mogen in geen geval in een bijstandsregime terecht komen, zeggen de deelnemers van de coalitie. Daarnaast moeten de regelingen makkelijker worden om uit te voeren, voor zowel werkgevers als werknemers. De coalitie pleit voor één landelijke regeling, die eenvoudig en eenduidig is voor alle betrokkenen. ‘Iedereen heeft recht op een echte baan, fatsoenlijk loon, pensioen en werknemersverzekeringen’, aldus de organisaties. 

Laatste nieuws

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

23 april 2024

Los de hardheden in de WIA op en voorkom brede stelseldiscussie

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

22 april 2024

VCP YP: Bijeenkomst over de nieuwe pensioenwet, ook voor jou relevant!

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

22 april 2024

CRvB: Meer ruimte voor uitkeringsinstanties om af te zien van een terugvordering

Meer nieuws