Menu

Er moet meer aandacht komen voor mensen met een psychische beroepsziekte. Dat zegt de VCP naar aanleiding van de publicatie van het rapport ‘Staat van arbeidsveiligheid’ van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bijna de helft van de beroepsziekten is een psychische aandoening, zo meldt het rapport. “Werkgevers moeten zich meer inspannen voor een open werkcultuur om deze problemen bespreekbaar te maken”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Maak het bespreekbaar
Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein is het belangrijk dat werknemers die psychisch zwaar belast zijn de mogelijkheid hebben hun probleem bespreekbaar te maken als zij dat willen. “Als daar geen ruimte voor is, wordt het probleem alleen maar groter.” Vorige maand ondertekende de VCP het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ dat erop gericht is om psychische aandoeningen bespreekbaar te maken op het werk. “Werknemers mogen niet in de kou staan, het gesprek aangaan is een eerste stap naar herstel, zodat verzuim en prestatieverlies omlaag kunnen”, zegt Van Holstein.

Forse aantallen
Het aantal werknemers met een psychische beroepsziekte zoals een burn-out bedroeg volgens cijfers uit 2016 113.000. De sectoren zorg, industrie, bouw, handel, zakelijke dienstverlening zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle jaarlijkse nieuwe beroepsziekten, zo meldt de inspectie. Burn-outklachten, depressie, rugaandoeningen en klachten aan knie, arm, nek en schouder, springen eruit. Vorig jaar deed de inspectie 2500 onderzoeken naar een ongeval, een stijging van 7 procent. Ongevallen op de werkvloer kosten jaarlijks tussen de 50 en 70 mensen het leven.

Duurzame inzetbaarheid
Volgens de inspectie SZW van mag van bedrijven worden verwacht dat zij er alles aan doen gezondheidsschade te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. In het rapport staat dat werknemers ‘vaak ongezond en onveilig werken’. Volgens de VCP heeft dit onder meer te maken met zaken als hoge werkdruk en een negatief werkklimaat. Verzuim door werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, kost jaarlijks 2,7 miljard euro. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil met het Actieteam Goed en Gezond Werken een impuls geven aan het aanpakken hiervan.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws