Menu
​Meer diversiteit pensioenfondsen nodig!

In een gezamenlijke brief  aan de Tweede Kamer kondigen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid aan de handen ineen te slaan om de diversiteit in de pensioenfondsbesturen te bevorderen.

Diversiteit blijft nog achter

Aanleiding hiertoe zijn de recent verschenen nalevingsrapportage van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen en de evaluatie van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. Daaruit blijkt dat nog niet alle pensioenfondsen vrouwen en jongeren tot veertig jaar in het bestuur hebben terwijl de Code Pensioenfondsen hierover wel normen bevat.

Plan van aanpak na de zomer

In de brief geven de sociale partners – waaronder de VCP aan – dat een divers samengesteld bestuur leidt tot een hogere kwaliteit van het besluitvormingsproces, omdat overwegingen vanuit meerdere invalshoeken worden bezien. Om dit te bewerkstelligen komen de Stichting en de Pensioenfederatie kort na de zomer met een plan van aanpak in de vorm van een aanbeveling met een aantal stimuleringsmaatregelen om meer diversiteit te realiseren.

Benoeming en ontslag leden van verantwoordigingsorganen

In de brief wordt eveneens ingegaan op de benoeming en het ontslag van leden van verantwoordingsorganen. Bij de aanpassing van de door beide organisaties opgestelde Code zal hier uitdrukkelijk aandacht aan worden besteed.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws