Menu

De risico’s van psychische klachten door een te hoge werkdruk worden zwaar onderschat. Bedrijven maken te weinig werk van het naleven van de regels uit de Arbowet en Wet op de Ondernemingsraden. Dat is niet in het belang van een gezonde en veilige werkomgeving voor professionals. Dit schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer in de aanloop naar een algemeen overleg over handhaving en arbeidsomstandigheden.

Ongevallen
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals een burn-out of werkstress draagt in grote mate bij aan het aantal arbeidsongevallen. Bedrijven gaan in de fout doordat er bijvoorbeeld geen goede toegang tot een bedrijfsarts is en geen werk wordt gemaakt van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zo’n RI&E is verplicht, maar lang niet alle bedrijven hebben er een. Ook door het ontbreken van een preventiemedewerker of vertrouwenspersoon gaat het vaak mis.

VCP pleit voor diverse maatregelen
Volgens de VCP moeten maatregelen ter voorkoming van PSA standaard onderdeel zijn van de RI&E. Ook moeten de maatregelen om PSA in bedrijven via overheidsbeleid te voorkomen worden gemonitord en waar nodig worden bijgesteld. Verder is er meer capaciteit nodig voor de Inspectiedienst SZW om PSA aan te pakken en moeten bedrijven die geen RI&E hebben strenger worden gestraft. Tot slot moet er iets gedaan worden aan de geringe instroom van bedrijfsartsen door het vak aantrekkelijker te maken en meer plek te geven binnen de geneeskundige opleidingen. Het zou volgens de VCP daarnaast goed zijn de directe financiering van de bedrijfsarts los te koppelen van de werkgever.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws