Menu
​Meer inzetten op meer diversiteit pensioenfondsen blijft nodig

De VCP vindt dat er meer diversiteit moet komen in pensioenfondsbesturen. Daarmee schaart de VCP zich achter de conclusies van een onderzoek van de monitoringscommissie Code Pensioenfondsen. De VCP vindt dat pensioenfondsen en jongeren meer zouden moeten doen om de diversiteit bij pensioenfondsorganen te vergroten.

Vrouwen en jongeren
Uit het onderzoek van de monitoringscommissie blijkt onder meer dat de diversiteit van in het bijzonder van vrouwen in pensioenfondsorganen achterblijft. Er is wel een kleine verbetering te zien van het aantal jongeren in pensioenfondsorganen. De Code Pensioenfondsen, ingevoerd in 2014, stelt als norm dat fondsen tenminste één vrouw in het bestuur moeten hebben en één persoon onder veertig.

Concrete aanbevelingen
Volgens de commissie moeten pensioenfondsbesturen meer gericht op zoek gaan naar vrouwen en jongeren, ook als er geen vacatures zijn. Verder denkt de commissie aan het instellen van kweekvijvers en een aspirant-bestuurslidmaatschap. Daarnaast zouden gespecialiseerde wervingsbureaus een rol kunnen spelen bij het vergroten van diversiteit.

Maak gebruik van Pensioenlab
De VCP ziet ook een grotere rol weggelegd voor de stichting Pensioenlab (opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Jong), die de belangen van jongeren op pensioenthema’s behartigt. “Wij zouden graag zien dat pensioenfondsen vacatures ook bij Pensioenlab melden. Daarnaast moedigen wij gemotiveerde jongeren aan zich bij Pensioenlab aan te melden. Daar kunnen ze worden klaargestoomd voor een plek in een pensioenfondsorgaan. En maak gebruik van de handreiking diversiteit van de Pensioenfederatie, waar tevens concrete tips in staan hoe een pensioenfonds een gericht diversiteitsbeleid kan inrichten”, aldus VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer.

Jonge pensioenbestuurder van het jaar
Op dit moment loopt de verkiezing voor de jonge pensioenbestuurder van het jaar. De verkiezing is een initiatief van de Stichting Pensioenlab en headhunter Whyz. Zij willen daarmee aandacht te vestigen op de verjonging van pensioenbesturen, nu blijkt dat verjonging in de pensioensector lastig te realiseren is. Tot en met 23 maart 2018 kan er worden gestemd. De winnaar wordt op 26 maart 2018 bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in Utrecht. Voor meer informatie over de verkiezing, klik hier.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws