Menu
​Meer rekening houden met eisen werknemer

Werkgevers zullen door de toenemende spanning op de arbeidsmarkt meer rekening moeten houden met de eisen van werknemers. Dat zegt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op de cijfers van het CBS over de arbeidsmarkt. Volgens het CBS neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe. Het aantal vacatures stijgt en ze worden bovendien minder snel vervuld. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties groeide nog wel, maar er waren opnieuw meer werknemers met een vast dienstverband.

Zekerheid
“Nu de spanning op de arbeidsmarkt toeneemt, zullen werknemers om meer zekerheden vragen: zekerheid in de vorm van een vast contract en zekerheid in de vorm van een goede beloning. Werkgevers moeten hier meer rekening mee gaan houden. Gebeurt dat niet, dan blijft het werk liggen en neemt de werkdruk toe. Dat is niet goed voor de professional en uiteindelijk ook niet voor de economie”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Professionals willen gewoon hun werk kunnen doen met zekerheid voor werk en inkomen. En zij willen zich ook ontwikkelen in hun vak. Een normaal arbeidscontract biedt daarvoor de beste randvoorwaarden.”

Investeer in kennis en kunde
Volgens de VCP-voorzitter zal er meer geïnvesteerd moeten worden in kennis en kunde, zowel van werknemers die al in dienst zijn als potentiële werknemers die nodig zijn om vacatures te vervullen. “Willen werkgevers goede professionals in huis halen en houden, dan moeten ze investeren in scholing en ontwikkeling. Je ziet dat de krapte in sectoren als onderwijs, zorg en techniek flink toeneemt. Door in professionals te investeren, behouden ze hun waarde en worden ze ook weerbaarder op de arbeidsmarkt.”

Fiscale verruiming
De VCP is voor een persoonlijke ontwikkelrekening. Daarmee zou het kabinet aan de slag moeten. Ook is het van belang dat de scholingskosten niet in mindering worden gebracht op de transitievergoeding, zoals nu in het regeerakkoord staat. “Het kabinet moet meer investeren in menselijk kapitaal. Er wordt veel geïnvesteerd in de economie, maar denk ook aan de kennis en kunde van de werknemers zelf”, zegt voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

SWOM viert 10-jarig bestaan

22 juni 2022

SWOM viert 10-jarig bestaan

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

21 juni 2022

VCP blij met benoeming van Kim Putters tot SER-voorzitter

Meer nieuws
Naar boven