Menu
​Nieuw mededelingsformulier verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 18 oktober heeft de Staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Klijnsma in de Staatscourant een besluit gepubliceerd, waarin een nieuw mededelingsformulier voor verevening van pensioenrechten bij scheiding is vastgesteld.

Vereenvoudigd formulier
Met dit mededelingsformulier kunnen deelnemers of hun ex-partners een scheiding melden bij hun pensioenuitvoerder, zodat deze kan meewerken aan de uitbetaling van een verevend pensioen. Het formulier is in het kader van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding en na afstemming met de pensioenuitvoerders herzien en vereenvoudigd. Oude formulieren kunnen tot uiterlijk 1 april 2018 nog worden ingediend.

Wat is verevening van pensioenrechten?
Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen u en uw ex-partner. Het gaat om het pensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding regelt de verevening voor mensen die zijn gescheiden na 30 april 1995. U en uw ex-partner hebben door deze wet beiden recht op de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Voor veel pensioenuitvoerders is een samenlevingscontract een voorwaarde voor een partnerpensioenregeling. De vraag wanneer er wel of geen recht is op een partnerpensioen verschilt per pensioenuitvoerder. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw pensioenfonds en meer over verevening van pensioenrechten lezen in dit informatieblad.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws