Menu
​Private aanvulling WW en WGA nu echt van start

De reparatie van het derde jaar WW krijgt concreet vorm. De premie-inning voor de private uitkering PAWW zal op 1 maart starten. De PAWW-premie voor 2018 bedraagt 0,2 procent. De PAWW gaat in na afloop van de wettelijke WW- of loongerelateerde WGA-uitkering. Vóór 15 maar 2018 is het opnieuw mogelijk om de overeenkomst tot deelname in te dienen bij Stichting PAWW. Meer informatie staat op de website van Stichting PAWW.

Verzamel-cao’s
De PAWW werkt anders dan een wettelijke WW-uitkering. Decentrale cao-partijen ondertekenen een overeenkomst tot deelname aan de PAWW, waarmee ze aansluiten bij een zogeheten verzamel-cao. Daarin wordt alleen de afspraak over de private aanvulling WW/WGA ondergebracht. Deze cao komt dus naast de bestaande reguliere arbeidsvoorwaarden-cao’s. De eerste verzamel-cao is nu algemeen verbindend verklaard, wat betekent dat de PAWW-regeling wordt uitgevoerd. In totaal komen er voor vijf sectoren verzamel-cao’s. In de eerste verzamel-cao die algemeen verbindend is verklaard zijn onder meer jeugdzorg en welzijn opgenomen.

Duur en opbouw
Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw voor de Werkloosheidswet (WW) en voor de loongerelateerde periode van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) beperkt. De duur is beperkt van 38 naar 24 maanden. In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken gemaakt over het repareren van de WW en WGA. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws