Menu
​Protestacties universiteiten: colleges in de buitenlucht

Universitair docenten voeren deze week op een bijzondere manier actie: op een studentvriendelijke manier geven ze college in de buitenlucht. Ze eisen dat het kabinet de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs terugdraait. Daarnaast moet er iets gedaan worden tegen de toenemende werkdruk en de overvolle colleges bij veel opleidingen. Dit brengt de kwaliteit van het onderwijs in gevaar. Op Prinsjesdag bleek dat er nog een extra bezuiniging bij komt van 19,5 miljoen euro.

VAWO
Aan de protestacties wordt deelgenomen door de universiteiten uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Leiden, Groningen, Wageningen en Maastricht. De vakbond voor wetenschappelijk personeel VAWO, aangesloten bij de VCP, steunt de acties. In Nijmegen beet Marijtje Jongsma van de VAWO het spits af met een buitencollege. Volgens Jongsma is er al jaren sprake van een onderfinanciering in het wetenschappelijk onderwijs. “Al jaren neemt het aantal studenten toe, terwijl de rijksbijdrage per student afneemt. Dit kan niet goed blijven gaan en de VAWO maakt zich daar ernstig zorgen over.”

Wetenschappelijk onderzoek
De protestgroep WOinActie had het kabinet tot vorige week de tijd gegeven het eisenpakket in willigen, maar dat is niet gebeurd. De beweging, waarbij meer dan 5000 universitair medewerkers zijn aangesloten, vinden dat er juist geld bij moet: structureel 1,15 miljard per jaar. De plannen van de regering helpen niet om de extreem hoge werkdruk te verlagen. Forse investeringen zijn nodig voor verlaging werkdruk, onafhankelijk en vrij onderzoek en continuïteit van het wetenschappelijk onderwijs.

Laatste nieuws

In memoriam Wolter Muller

2 december 2023

In memoriam Wolter Muller

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

28 november 2023

Vacature secretariaatsmedewerker VCP (24 uur)

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

28 november 2023

Update uitwerking arbeidsmarktpakket

Meer nieuws