Menu

De VCP staat volledig achter het pleidooi van de WRR dat er meer aandacht moet komen voor psychische problemen. VCP-voorzitter Nic van Holstein wijst erop dat bijna de helft van de beroepsziekten een gevolg is van een psychische aandoening. “Het is volkomen terecht dat de WRR stelt dat er dringend behoefte is aan meer kennis.”

Preventie
In een rapport over sociaal economische gezondheidsverschillen stelt de WRR vandaag dat psychische aandoeningen zoals angststoornissen en depressie een ‘grote bron’ van ziektelast vormen, en dat daar dus ook een groot potentieel aan gezondheidswinst valt te behalen. “Het is belangrijk om meer kennis te ontwikkelen over beïnvloedbaarheid en preventie van psychische problematiek”, aldus de WRR. Het aantal werknemers met een psychische beroepsziekte zoals een burn-out bedroeg volgens cijfers uit 2016 113.000, zo bleek eerder uit een rapport van de Inspectie SZW.

Onderschat
De VCP hamert er al jaren op dat psychische aandoeningen op de werkvloer meer aandacht moeten krijgen. “De risico’s van psychische klachten door een te hoge werkdruk worden zwaar onderschat”, zegt voorzitter Van Holstein. Hij wijst op de verantwoordelijkheid van werkgever om werknemers niet over te belasten. En duidelijk te luisteren naar werknemers, en goede preventieve maatregelen te nemen. Ook bij uitval dient vervanging te zijn om een domino-effect te voorkomen. De VCP heeft samen met andere sociale partners en het ministerie SZW de afgelopen jaren meegedacht aan tools om psychische klachten bespreekbaar te maken op de werkvloer en tegen te gaan.

Bedrijfsarts
Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) zoals een burn-out of werkstress draagt in grote mate bij aan het aantal arbeidsongevallen. Bedrijven gaan in de fout doordat er bijvoorbeeld geen goede toegang tot een bedrijfsarts is en geen werk wordt gemaakt van risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). Zo’n RI&E is verplicht, maar lang niet alle bedrijven hebben er een. Ook door het ontbreken van een preventiemedewerker of vertrouwenspersoon gaat het vaak mis.

Psychische diversiteit
Eerder dit jaar ondertekende de VCP het Manifest ‘Psychische Diversiteit Werkt!’ dat erop gericht is om psychische aandoeningen bespreekbaar te maken op het werk. “Werknemers mogen niet in de kou staan, het gesprek aangaan is een eerste stap naar herstel, zodat verzuim en prestatieverlies omlaag kunnen”, zegt Van Holstein.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws