Menu

Uit een tussenmeting voor het aantal banen voor arbeidsgehandicapten blijkt dat de overheid de tussentijdse doelstelling van 6.500 banen niet haalt. Dat staat in een brief van staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) aan de Tweede Kamer. Voor de overheidswerkgevers gaat nu een quotumregeling gelden. Overheidswerkgevers worden verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen.

Sociaal Akkoord
De VCP vindt dat de afspraken uit het Sociaal Akkoord gestand moet worden gedaan om banen voor mensen met een beperking te realiseren. Er is een goede analyse nodig naar de achtergrond waarom de overheidswerkgevers de afgesproken aantallen niet gehaald hebben. Er moet snel een plan van aanpak voor de overheid komen dat de beweging bij de overheidswerkgevers in gang zet om de afgesproken doelen wel te realiseren. De VCP is positief over het kunnen deactiveren van de quotumregeling als er wel genoeg banen zijn gerealiseerd. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat het bedrijfsleven 100.000 banen en de overheid 25.000 banen voor arbeidsgehandicapten in 2025 gaat realiseren.

Bedrijven op koers
In de meting van eind 2016 komt naar voren dat er in totaal 22.554 banen bij reguliere werkgevers zijn gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Met dit aantal is ruimschoots voldaan aan de doelstelling dat werkgevers eind 2016 in totaal 20.500 banen realiseren. Het gaat om 18.957 banen bij het bedrijfsleven en 3.597 banen bij de overheid. De doelstelling voor 2016 voor het bedrijfsleven is 14.000 banen en voor de overheid 3.597 banen.

Lees hier (.pdf) de brief van de staatssecretaris

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven