Menu
​SER pleit voor betaald ouderschapsverlof

De SER vindt dat er betaald ouderschapsverlof moet komen voor een periode van zes weken. Het ouderschapsverlof na de geboorte van een kind is nu onbetaald, waardoor een grote groep mensen er geen gebruik van maakt. De SER vindt dat betaald verlof uit algemene middelen moeten worden betaald. Vaders kunnen dan in de eerste periode langer thuis zijn en een band opbouwen met hun kind. Moeders krijgen de mogelijkheid om bijvoorbeeld hun verlof te verlengen. De SER adviseert verder het ouderschapsverlof, kraamverlof en partnerverlof samen te voegen.

Doorbetaling
VCP-voorzitter Nic van Holstein vindt dat de doorbetaling zodanig moet zijn dat het voor alle werkenden interessant moet zijn om verlof te nemen. “Nu zie je dat veel mensen door blijven werken omdat ze er anders teveel op achteruit gaan. De vaste lasten lopen tenslotte gewoon door.” In de huidige situatie nemen vrouwen vaker en meer verlof op dan mannen en het verlof wordt vooral in deeltijd opgenomen. Mannen maken van de regeling soms helemaal geen gebruik. Dat belemmert hun partner weer om meer te gaan te werken.

Verdeling arbeid en zorg
De raad pleit in een briefadvies aan minister Koolmees (SZW) in eerste instantie voor een periode van zes weken betaald verlof, uitbreiding zou wellicht later een mogelijkheid kunnen zijn. De Europese Commissie is voor een betaald ouderschapsverlof van zestien weken. Om te komen tot een gelijkere verdeling van betaalde arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen, is het volgens de SER belangrijk vooral in het eerste half jaar na de geboorte het opnemen van het betaalde verlof te stimuleren. Zowel voor ouders als het kind is dat een cruciale fase, ouders maken dan vaak voor langere tijd keuzes voor bepaalde arbeid- en zorgpatronen. Dit neemt volgens de VCP niet weg dat partijen ook in CAO´s zelf afspraken kunnen maken over ouderschapsverlof.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws