Menu
​Sociale criteria stellen voor financiering InvestNL

Investeer in professionals, neem knelpunten op de arbeidsmarkt weg en doe aan sociale innovatie. Deze criteria zouden gehanteerd moeten worden bij investeringen door InvestNL, het investeringsvehikel waarmee de overheid transities zoals de circulaire economie wil vormgeven. Daarvoor heeft de VCP in de Tweede Kamer gepleit tijdens een rondetafelgesprek over InvestNL.

Sociale innovatie naast technologische innovatie
InvestNL is een investeringsbank met 2,5 miljard euro aan kapitaal. Bedrijven die risicovolle projecten willen opstarten kunnen zich daar aanmelden voor een lening. De VCP wijst erop dat liefst driekwart van het succes van innovatie wordt bepaald door sociale innovatie. Bedrijven die bij InvestNL aankloppen, zouden daarom moeten laten zien hoe ze omgaan met zaken als duurzame arbeidsrelaties, wat de impact is op de organisatievorm en wat het bedrijf doet om talent te ontplooien. “Willen we succesvol inspelen op de veranderingen van deze tijd, dan moeten we juist daarop inzetten”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Kennis en kunde van professionals
Bedrijven die kennis uit de flexibele schil halen investeren minder in innovatie en ontwikkeling. Daarom moeten ondernemingen meer investeren in kennis en kunde van professionals, de mensen die het werk uiteindelijk moeten doen. “Zij zijn degenen die voor de innovatie moeten gaan zorgen en met de technologie moeten werken. Het is daarom van groot belang dat er een positieve leercultuur komt en dat bij de transities wordt ingezet op een leven lang ontwikkelen.”

Knelpunten op de arbeidsmarkt
Ook wil de VCP dat rekening wordt gehouden met de situatie op de arbeidsmarkt. Nu al zijn er knelpunten zichtbaar bij de uitvoering van het Energieakkoord het Grondstoffenakkoord. “Er verdwijnen banen en er komen banen bij. Er zijn te weinig gekwalificeerde mensen die de transitie kunnen vormgeven. “Daardoor dreigen processen vast te lopen, ondanks alle goede bedoelingen. Staar je dus niet blind op technologie, hoe belangrijk dat ook is. De groei van onze welvaart en werkgelegenheid hangt van veel meer af. Neem het totaalbeeld in acht”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
De VCP neemt vandaag deel aan het rondetafelgesprek over InvestNL, op uitnodiging van de Commissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer. In de aanloop naar het gesprek heeft de VCP een zogeheten position paper opgesteld, waarin onze standpunten ten aanzien van InvestNL uiteen worden gezet. Namens de VCP neemt beleidsmedewerker Amerik Klapwijk deel aan het rondetafelgesprek.

Lees hier de position paper

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws