Menu
​Transitiemaatregel nodig oudere werknemers verhoging pensioenrichtleeftijd

De VCP wil dat er een overgangsmaatregel komt als het bezwaarrecht vervalt tegen het verhogen van de pensioenrichtleeftijd. Verhoging van de pensioenrichtleeftijd, kort voordat iemand met pensioen gaat, kan negatieve gevolgen hebben voor iemands pensioen, afhankelijk van de rentestand of levensverwachting. Dat schrijft de VCP in de tweede internetconsultatiereactie op de Algemene Maatregel van Bestuur vallende onder het wetsontwerp automatische waardeoverdracht kleine pensioenen.

Niet meer afkopen
De VCP onderschrijft overigens de geest van het wetsvoorstel, dat ertoe dient dat kleine pensioenen in de toekomst automatisch worden overgedragen en niet meer worden afgekocht. Dit zodat pensioenaanspraken daadwerkelijk hun pensioenbestemming bereiken. ‘Vele kleine pensioenen bij elkaar opgeteld kunnen toch een redelijk pensioen worden’, aldus de VCP.

Kleine pensioenen
De VCP is ook blij dat na de eerste consultatieronde op verzoek van de VCP is opgenomen dat pensioenuitvoerders verantwoording moeten afleggen in het bestuursverslag, indien hele kleine pensioenen (tot 0,17 cent) komen te vervallen.

Lees hier (.pdf) de VCP-reactie automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. 

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws