Menu
​VCP-adviseur Jan Tamerus wint gouden Pensioen Pro Award

VCP-adviseur Jan Tamerus heeft de gouden Pensioen Pro Award gewonnen voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de pensioensector. Hij kreeg de prijs op de Pensioen Pro Jaarcongres & Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De VCP heeft met trots kennisgenomen van de toekenning en feliciteert Tamerus van harte met de award.

Al jaren actief voor VCP
Jan Tamerus is al sinds 1992 nauw betrokken bij het vormgeven van het pensioenbeleid van de VCP, voorheen MHP. Samen met VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer zit hij in de Werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid en ondersteunt en adviseert hij haar en de VCP in de SER bij diverse ingewikkelde pensioenonderwerpen.

Terechte winnaar
“Het is volkomen terecht dat Jan Tamerus deze prijs heeft gewonnen”, zegt Klaartje de Boer. “Weinig mensen realiseren zich dat mensen zoals Jan Tamerus continu bezig zijn met de lastige pensioendiscussie. Ze proberen het pensioenstelsel omwille van de houdbaarheid aan te passen aan de geest van vandaag, rekening houdend met de belangen van jong en oud en de divers samengestelde achterban van de VCP.” Tamerus zei in zijn dankwoord zeer vereerd te zijn. Hij zei verder dat de prijs wat hem betreft ook toebehoort aan de mensen die hem jarenlang in zijn denken en doen hebben gesteund en noemde daarbij met name de VCP.

Spil in pensioendiscussie
Tamerus, Master Actuariaat & ALM bij PGGM en VCP-adviseur, is een spil in de pensioendiscussie, aldus de jury, die zich jarenlang op allerlei manieren heeft ingezet voor de sector. ‘Hij heeft een heldere visie, die hij ook duidelijk uitdraagt. Tegelijkertijd staat hij altijd open voor het gesprek met mensen die er een andere mening op nahouden.’

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws