Menu

Het kabinetsbesluit om de AOW-leeftijd in 2023 niet verder te verhogen gaat de VCP niet ver genoeg. Volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein sluiten de AOW- en pensioenrichtleeftijd niet aan op de arbeidsmarkt. “De levensverwachting loopt minder snel op dan verwacht. De politiek moet hier op de korte termijn serieus iets mee doen.”

Levensverwachting stijgt minder snel
Uit nieuwe CBS-cijfers blijkt dat de levensverwachting minder snel oploopt dan verwacht. Het CBS maakte vrijdag bekend dat de levensverwachting van iemand die 65 jaar is in 2023 nog 20,48 jaar is. Vorig jaar werd er nog verondersteld dat dit 20,74 jaar zou zijn. Ook uit cijfers van het Actuarieel Genootschap blijkt dat er een afwijking is van de trend van de levensverwachting in 2016 en 2017. En dat de levensverwachting de afgelopen jaren minder is toegenomen dan verwacht.

Niet wachten tot 2023
De VCP vindt dat er nu een heroverweging van de stijging van de AOW-leeftijd nodig is en dat we niet moeten wachten tot 2023. Tot aan 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en 3 maanden. Dit gaat volgens de VCP te snel. De VCP roept dan ook op de stapsgewijze verhoging met vier maanden verhoging vanaf 2018 tot aan 2021 te temporiseren. Nu moet er geïnvesteerd te worden in het duurzaam inzetbaar houden van mensen, door hen met diverse maatregelen beter voor te bereiden op langer doorwerken. Volgens de VCP is er sprake van een mismatch tussen wat mensen vaak kunnen en wat de wet voorschrijft. Het besluit afgelopen vrijdag dat de leeftijd in 2023 niet verder wordt verhoogd komt voor velen dan ook te laat. Het is nu zaak het tempo van de stijging te temporiseren, omdat de gekozen methodiek nu niet aansluit op de arbeidsmarkt.

Maatwerkmogelijkheden
De VCP lanceerde hiertoe in mei dit jaar een integraal pakket aan maatregelen om meer maatwerk te bieden en de arbeidsmarkt en pensioen beter op elkaar aan te laten sluiten. Door maatwerk mogelijk te maken, blijft de oude dag betaalbaar en blijven professionals plezier houden in hun werk. De integrale aanpak waar de VCP voor pleit, levert uiteindelijk alleen maar winnaars op. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Pensioen klinkt als iets dat op zichzelf staat, maar dat is het niet. Het gaat ook om de route ernaartoe. Door nu de juiste maatregelen te nemen zijn werknemers beter in staat om de eindstreep te halen en te genieten van hun pensioen”. Volgens de VCP moet het nieuwe kabinet beginnen met het temporiseren van de AOW-leeftijd en het afschaffen van de RVU-boete. 

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws