Menu

Jongeren die na hun opleiding stage lopen doen vaak hetzelfde werk als gewone medewerkers, zonder dat ze daarvoor een normaal salaris krijgen. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW blijkt dat de grens tussen een echte stage en regulier werk vaak moeilijk te trekken is. De VCP is kritisch op stages na afstuderen. Voor BNR pleitte VCP-voorzitter Nic van Holstein voor betere informatieverstrekking en handhaving.

Verdringing van betaald werk
Jaarlijks lopen ongeveer 27.000 jongeren na hun opleiding stage. Driekwart van hen heeft het idee dat ze tijdens hun stage hetzelfde werk doen als collega’s met een normaal contract. Slechts een minderheid vindt dat de focus tijdens de stage volledig op leren lag en niet op werken. De VCP vindt dat een ‘stage’ niet mag worden misbruikt om arbeid goedkoop in te zetten. “Voorkomen moet worden dat arbeidsplaatsen vervangen worden door werkstages. Als sprake is van een arbeidsplaats hoort een normale (starters)baan te worden geboden en geen stageovereenkomst”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein. Afgestudeerden die stage lopen hebben nauwelijks bescherming en moeten vaak rondkomen van een beperkte stagevergoeding.

Stage horen bij een opleiding
Uit het onderzoek blijkt dat 10% van de stageplekken na de opleiding wordt geboden, terwijl het vaak moeilijk is om een stageplek tijdens de studie te vinden. Er is bij deze zogenaamde stages geen opleiding die criteria stelt aan de stage. Kwalitatief inhoudelijke en concrete leerdoelen zijn nodig om te kunnen spreken van een stage. De VCP vindt dat stages horen bij een opleiding. Bij een stage moet het leerdoel voorop staan en niet het draaien van productie. Behalve verdringing van werk door onderbetaalde arbeid is het risico groot dat er verdringing plaatsvindt met de stageplekken die nodig tijdens de opleidingen.

Informatieverstrekking en handhaving
De VCP vindt dat er meer maatregelen nodig zijn om misbruik van stages te bestrijden. De informatieverstrekking naar stagiairs moet worden verbeterd. “Stagiairs weten vaak niet waar ze op moeten letten om te beoordelen of sprake is van een stage of een arbeidsovereenkomst en welke stappen zij kunnen ondernemen. De scheiding tussen een stage en een arbeidsovereenkomst kan soms dun zijn”, zegt Van Holstein. De VCP vindt dat stagemisbruik moet worden tegengegaan. Meer toezicht en handhaving van Inspectie SZW is noodzakelijk.

Luister hier naar het interview van Nic van Holstein voor BNR.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws