Menu
​VCP blij met aanpassing inkoopregels nettopensioen maar kritisch op shoprecht

De VCP is blij dat het kabinet er eindelijk toe besloten heeft de inkoopregels van het nettopensioen (pensioen boven 104.000 euro) aan te passen. Hier heeft de VCP lang en vaak toe opgeroepen. Wel is de VCP kritisch op het shoprecht dat het kabinet daarnaast aan deelnemers wil geven, omdat de gevolgen voor deelnemers nog onvoldoende zijn te overzien en eerst nader onderzoek hiernaar nodig is. Dit staat in een VCP-verzamelbrief met inbreng aan de Tweede Kamer die donderdag een Algemeen Overleg houdt over diverse pensioenonderwerpen.

Nettopensioen wordt duidelijk verbeterd maar invulling luistert nauw
De regels worden aangepast omdat er nu met de huidige regels geen sprake is van zogenoemde fiscale hygiëne. Bij fiscale hygiëne is er sprake van geen of zeer beperkte overdracht van pensioenvermogen tussen deelnemers van een basispensioenregeling en een nettopensioenregeling. Voor een optimale invulling is de VCP echter wel van mening dat er bij een dekkingsgraadneutrale inkoop van netto pensioen zowel een boven als een ondergrens moet zijn. Nu wordt de bestaande bovengrens losgelaten in het voorstel van dit kabinet.

Meerdere aandachtspunten in verzamelbrief VCP
In de brief van de VCP wordt naast nettopensioen aandacht gevraagd voor een aantal andere onderwerpen. Zo pleit de VCP voor een overgangsmaatregel bij het schappen van het individuele bezwaarsrecht van pensioendeelnemers indien de pensioenrichtleeftijd wordt verhoogd in het wetsvoorstel automatische waardeoverdracht kleine pensioenen. Zij roept het kabinet op vaart te maken met dit wetsvoorstel en met het wetsvoorstel inzake fusies van verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Ook de financiële posities van de pensioenfondsen in aanloop naar een nieuw pensioencontract is een belangrijk onderdeel van de VCP-brief.

Lees hier de brief (.pdf) van de VCP aan de Tweede Kamer en de bijlagen (.pdf) van de brief.

Laatste nieuws

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

17 maart 2023

Wil je opgeleid worden tot pensioenfondsbestuurder? Meld je dan nu aan!

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

16 maart 2023

Succesvolle sociale innovatie noodzakelijk

Meer nieuws
Naar boven