Menu

Er zijn nog steeds heel veel mensen die wel willen werken maar dat om uiteenlopende redenen niet doen. Dat blijkt het uit Statistisch bulletin dat het CBS naar buiten heeft gebracht. Veel deeltijders (460.000) zouden meer willen werken dan zij nu doen. Ook onder de groep mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren is een fors aantal (200.000) dat wél wil werken. Maar die waren recent niet op zoek én ze zijn niet direct beschikbaar, bijvoorbeeld vanwege een studie.

Forse cijfers
“Het onbenut arbeidspotentieel blijft een punt van aandacht”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “Het gaat om grote aantallen. We zijn blij dat de werkloosheid omlaag gaat, dat geldt in het bijzonder voor de daling onder de oudere werknemers tussen de 45 jaar en 75 jaar. Toch vallen nog steeds vallen veel mensen buiten de boot. Ook onder het aantal werkloze jongeren zien wij maar een geringe afname.” Volgens de VCP zou het helpen als de RVU-heffing wordt afgeschaft. Dan kunnen oudere werknemers eenvoudiger plaats maken voor jonge werknemers. Dit om de doorstroom te bevorderen in sectoren waarin jongeren moeilijk aan een baan komen en ouderen moeite hebben met langer doorwerken.

Lonen marginaal omhoog
Uit de cijfers van het CBS blijkt dat ook het aantal WW-uitkeringen de afgelopen 3 maanden is afgenomen. Daarnaast blijkt uit het statistisch bulletin dat de lonen niet of nauwelijks aantrekken, ondanks de economische groei en het positieve economische klimaat. Volgens de VCP zou dit nu wel moeten. “Alle seinen staan op groen”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws