Menu
​VCP: Pak werkdruk in MBO-onderwijs aan

De VCP vindt dat er meer aandacht moet komen voor werkdruk in het MBO-onderwijs. Veel docenten hebben naast het lesgeven allerlei andere taken, zoals stage- en studiebegeleiding, examinering en ontwikkeling van lesstof. Daar komt bij dat er te weinig nieuwe docenten instromen en oudere docenten met pensioen gaan. “Het aanpakken van werkdruk is een vereiste om professionals in het onderwijs normaal hun werk te kunnen laten doen. Daarvoor is ook professionele ruimte nodig”, zegt VCP voorzitter Nic van Holstein.

SER advies
In een advies dat de SER vandaag naar buiten heeft gebracht staat een aantal aanbevelingen die de werkdruk kunnen verminderen. De SER noemt daaronder het verminderen van het aantal lesuren, het beter doseren van extra taken en bijzondere projecten en maatregelen om ervoor te zorgen dat tijdig wordt ingespeeld op de te verwachten uitstroom van docenten door pensionering. De VCP onderschrijft die aanbevelingen.

Week van de Werkstress
De publicatie van het SER rapport komt aan het eind van de Week van de Werkstress, die is bedoeld om stress op de werkvloer aan te pakken en het werkplezier te vergroten. Honderden bedrijven en organisaties hebben eraan meegedaan. Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer 1. Veel problemen kunnen al worden voorkomen, door ze gewoon bespreekbaar te maken. Uit onderzoek dat de Inspectie SZW deze week naar buiten bracht blijkt dat werkstress in het onderwijs een groot probleem is.

Meer handen
Zonder docenten is er geen onderwijs, stelt de SER. “Meer handen zijn nodig in de klassen, eventueel gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning aan studenten met een speciale leerbehoefte en ondersteuning. Docenten hebben professionele ruimte nodig om binnen gezamenlijk vastgestelde kaders goed onderwijs te kunnen realiseren.”

Arbeidsmarkt
Het SER rapport draait om de vraag wat er nodig is om MBO´ers ook in de toekomst een plek te geven op de arbeidsmarkt. De SER beveelt aan om scholen de ruimte te geven het onderwijsaanbod toekomstgericht te maken. Docenten en praktijkopleiders moeten hun eigen kennis en vaardigheden blijven ontwikkelen om nieuwe leervormen te maken. Dat betekent niet alleen dat een daadkrachtige aanpak nodig is van de werkdruk, maar ook dat meer uitwisseling nodig is voor docenten en praktijkopleiders. Zij kunnen studenten beter voorbereiden op hun loopbaan als zij beter weten wat het bedrijfsleven vraagt.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws