Menu
​VCP: Stel pensioen voor zzp’ers verplicht

Binnen de bedrijfstak van de schilders is er discussie of zelfstandige schilders wel of niet onder de verplichte pensioenopbouw bij het pensioenfonds horen te vallen. In het verleden hebben de schildersbedrijven bewust werknemers afgestoten om de loonkosten te beperken en het werknemersrisico te omzeilen. Dat heeft geresulteerd in een aanzienlijke toename van het aantal zelfstandige schilders in de branche, een trend die volgens de VCP onwenselijk is.

Oneerlijke concurrentie
Het pensioenfonds BPF Schilders heeft twee belangrijke argumenten om zzp’ers verplicht pensioenpremie te laten betalen: de solidariteitsgedachte en het tegengaan van oneerlijke concurrentie. Er is nog een derde argument, namelijk het simpele gegeven dat zelfstandigen onvoldoende geld opzijzetten voor later. Stel daarom pensioen voor zzp’ers verplicht.

De nieuwe zzp’er heeft geen bedrijfskapitaal
Het beeld van de rijke ondernemer die voor de oude dag kan terugvallen op zijn opgebouwde bedrijfskapitaal, blijkt maar voor een zeer beperkte groep mensen te kloppen. De grootste groep zelfstandigen in Nederland bestaat uit zzp’ers, die slechts diensten aanbieden, met een zeer gering bedrijfsvermogen en beperkte pensioenopbouw in de tweede pijler.

Vrijwillige pensioenproducten werken niet
Nieuwe vrijwillige initiatieven voor pensioensparen in de derde pijler, zoals ZZP Pensioen bepleit door o.a. verplichtstellingsaanvechter Zelfstandigen Bouw, komen niet van de grond. Het gebruik hiervan is zeer beperkt. Slechts een zeer beperkt deel van de zelfstandigen neemt deel aan een aanvullend particulier pensioenspaarplan, waarbij er vaak vele malen minder wordt ingelegd dan dat werknemers doen.

Ook blijkt de resthypotheek aan het einde van de looptijd vaak aanzienlijk voor zelfstandigen. Zelfstandigen hebben daardoor minder kans bij pensionering hun levensstandaard voort te zetten. Pensioen is niets anders dan uitgesteld loon. Op het moment dat je het nodig hebt, ben je maar wat blij dat het geld er is. Het kabinet zou er goed aan doen om een vorm van verplichtstelling in te voeren, zodat zzp’ers op hun oude dag niet op een droogje hoeven te zitten.

Deze brief van de VCP stond op 2 december in de Volkskrant naar aanleiding van een artikel over freelance schilders die verplicht zijn aangesloten bij een pensioen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws