Menu
​VCP steunt actie politiebonden meer maatwerk voor vroegpensioen

De VCP ondersteunt de politiebonden in hun actie voor afschaffing van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing). Afschaffing biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid om sectoraal maatwerk mogelijk te maken. De bonden hebben 40.000 handtekeningen weten te verzamelen, waardoor de Tweede Kamer zich nu over het vraagstuk zal moeten buigen. Onder de initiatiefnemers van de actie zijn de ACP en de VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten.

Burgerinitiatief
Vandaag hebben de bonden de handtekeningen overhandigd aan de Tweede Kamer. Ze willen dat de wettelijke blokkades die een goed (vroeg)pensioen in de weg staan worden opgeheven. Volgens de bonden staat de hele politieorganisatie onder druk doordat mensen te lang moeten doorwerken. Politiemensen zijn op oudere leeftijd slechts beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar fysiek werk en mentaal politiewerk. Naast afschaffing van de RVU-boete pleiten de bonden voor flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat CAO-partijen afspraken kunnen maken die hier verder op kunnen bouwen. De gezamenlijke officiersverenigingen, eveneens aangesloten bij de VCP, onderschrijven het inititatief van de politiebonden. Zij waren ook bij de manifestatie bij de Tweede Kamer aanwezig. 

Maatwerk
De VCP onderschrijft dat er per sector bekeken moet worden welke maatregelen passend zijn. De VCP pleit er in haar pensioenplan voor om meer maatwerk mogelijk te maken, zodat de oude dag betaalbaar blijft en professionals plezier houden in hun werk. De VCP is voor een integrale aanpak waarbij de arbeidsmarkt en pensioen goed op elkaar aansluiten. Dat betekent dat langer of korter doorwerken mogelijk moet zijn en dat rekening wordt gehouden met wat mensen kunnen en willen. “Maar dat kan alleen als het bestaande systeem flexibeler wordt en werkenden meer ruimte krijgen voor permanente ontwikkeling op de arbeidsmarkt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Voor meer informatie over de politieactie, klik hier.
Luister hier naar ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp in een interview op Radio 1.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws