Menu
​VCP vraagt aandacht voor privacy en toezicht bij gelijke beloning

Het bevorderen van gelijke beloning van mannen en vrouwen mag niet ten koste gaan van de privacy van de werknemer. Dat schrijft de VCP in haar reactie op het initiatiefwetsvoorstel van de Kamerleden Ploumen (PvdA), Özütok (GroenLinks), Van Dijk (SP) en Van Brenk (50Plus) dat gaat over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen. De VCP onderschrijft het doel van het voorstel om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te verkleinen, maar plaatst ook enkele kanttekeningen.

Privacy
In het wetsvoorstel verschuift de bewijslast van de werknemer naar de werkgever om aan te tonen dat er in de organisatie sprake is van gelijk loon voor gelijk werk. Dit omdat een werknemer geen gegevens heeft om dit aan te tonen. Vanuit dat gegeven is het bieden van het recht aan werknemers om het salaris van collega’s met dezelfde functie of een vergelijkbare functie op te vragen begrijpelijk. Tegelijk is de VCP kritisch omdat hier sprake is van een behoorlijke inbreuk op de privacy van de werknemers. De VCP vraagt zich af hoe zich dat verhoudt tot de juist strenger wordende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en of er geen anderen manieren zijn om het doel te bereiken. De VCP wil ook weten hoe anderen landen beloningsverschillen aanpakken.

Handhaving
Ook moet een werkgever een certificaat gaan aanvragen, als bewijs dat mannen en vrouwen gelijk krijgen betaald. Hierop moet de Inspectiedienst SZW toezicht gaan houden. De VCP pleit voor goede handhaving en verzoekt de indieners van het wetsvoorstel hiervoor voldoende middelen vrij te maken, zodat het niet ten koste gaat van de andere taken van de Inspectiedienst.

Positie van vrouwen
De VCP wil verder dat er meer mogelijkheden komen om de onderhandelingsvaardigheden van vrouwen te verbeteren. Ook daardoor kan het verschil in beloning afnemen. Werknemers zouden door bijvoorbeeld vakorganisaties of een coach ondersteuning kunnen krijgen bij salarisonderhandelingen. Ook vraagt de VCP aandacht voor een werkweek van twee keer vier dagen. Hierdoor kunnen de opvoeding en zorg voor kinderen beter worden gedeeld. Dit leidt er toe dat meer vrouwen financieel zelfstandig worden. Het versterken van de positie van vrouwen vergroot de carrièrekansen, waardoor meer werken wordt gestimuleerd met een hogere beloning tot gevolg.

Lees hier de volledige reactie van de VCP op het wetsvoorstel.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws