Menu
​VCP vraagt op Web Summit Lissabon aandacht voor positie werknemer

De VCP is deze week aanwezig op het grootste technologiecongres van Europa, de zogeheten Web Summit in Lissabon. Zo’n 60.000 mensen praten daar over de laatste technologische ontwikkelingen. Ook voor de gevolgen van oprukkende technologie zoals robotisering en kunstmatige intelligentie is veel aandacht. De VCP vroeg aandacht voor de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de werknemer.

Maatschappelijk impact
Voor de VCP is Catelijne Muller naar Lissabon afgereisd om daar op het congres te spreken. Muller is rapporteur Kunstmatige Intelligentie (AI) voor het Europees Economisch en Sociaal Comité in Brussel (zeg maar de Europese SER waarvan zij lid is op voordracht van de VCP) en opsteller van een Europees advies over de maatschappelijke implicaties van kunstmatige intelligentie. Denk daarbij aan (verlies van) werk en de vraag of de mens uiteindelijk het laatste woord moet hebben.

Gevolgen werknemer
Muller wees in Lissabon op de gevolgen van kunstmatige intelligentie voor de werknemer. Volgens Catelijne Muller is het zeker aannemelijk dat (onderdelen van) banen gaan verdwijnen en dat de aard van veel banen zal veranderen als gevolg van kunstmatige intelligentie. Daarom zijn er arbeidsmarktstrategieën nodig om banen te behouden, maar ook om ervoor te zorgen dat werknemers autonoom blijven en plezier houden in hun werk.

Mens-machineteams
Volgens Muller moeten werkgevers en werknemers samen nadenken over de vraag hoe ze op de werkvloer de gevolgen van kunstmatige intelligentie vormgeven. “Bijvoorbeeld door in te zetten op mens-machine teams en co-creatie daarvan op de werkplek. Maar ook door anders te kijken naar de inzet van mensen. Een van de gevolgen is dat er taken wegvallen en dat er daardoor tijd vrijkomt. Met die tijd kun je iets doen dat waarde creëert. Bijvoorbeeld nieuwe bedrijfsactiviteiten ontplooien. Natuurlijk lijkt het aantrekkelijk om banen te reduceren en over te gaan tot de orde van de dag. Maar eigenlijk is dat zonde, want werknemers zijn waardevol en kunnen juist bijdragen aan waardevermeerdering van een bedrijf of organisatie.”

Kwaliteit van kunstmatige intelligentie
Catelijne Muller vroeg in Lissabon ook aandacht voor de kwaliteit van kunstmatige intelligentie. “Je kunt alles wel aan computers willen overlaten, maar die kunnen ook in de fout gaan. Zo werd een zware crimineel in Amerika niet als risico gezien en een meisje dat een fiets had gestolen wel. Je moet dus heel goed weten of alles klopt. Het zou toch niet leuk zijn als je door een foute beoordeling van een computer geen hypotheek krijgt of een baan misloopt.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws