Menu
​VCP zeer kritisch op Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

De VCP heeft een zeer kritische reactie  gegeven op het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans dat ter internetconsultatie tot 7 mei voorlag. De VCP pleit er zelfs voor om het wetsvoorstel niet in te dienen.

Reactie op diverse onderdelen
In de VCP-reactie wordt op de 7 onderdelen van de wet afzonderlijk ingegaan. De VCP heeft allereerst grote moeite met het verrekenen van scholing op de transitievergoeding. Dit onderdeel van de nieuwe wet is slecht voor de leercultuur, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. Ook ontslag op meerdere cumulatiegronden wijst de VCP van de hand net als de voorstellen omtrent proeftijd en de ketenregeling (verlenging van 24 maanden naar 36 maanden). De maatregelen mbt payrolling zijn een verbetering ten opzichte van de huidige wet- en regelgeving, maar gaan niet ver genoeg. De maatregelen om de positie van oproepkrachten te verbeteren zijn positief. De VCP is ook positief over het duurder maken van flex ten opzichte van vast bij de werkloosheidwet (WW). Echter vindt de VCP het niet verstandig de sectorindeling los te laten.

Niet indienen
De VCP vraagt het kabinet te overwegen om het wetsvoorstel niet in te dienen gezien de fundamentele bezwaren. De VCP is zeer kritisch over de maatregelen en de uitwerkingen daarvan. Er wordt afbreuk gedaan aan de Wwz zonder goede onderbouwing en zonder dat de Wwz is geëvalueerd. De kern van het wetsvoorstel zou moeten zijn dat er evenwicht komt in de verhouding tussen flex en vast. De VCP is van mening dat dit niet gerealiseerd gaat worden met de in het wetsvoorstel voorgestelde maatregelen.

Klim hier voor de volledige reactie

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws