Menu
​Verkiezingen verantwoordingsorgaan ABP van start

De deelnemers van ABP kiezen deze maand een nieuw verantwoordingsorgaan, dat is een medezeggenschapsraad die het bestuur van het pensioenfonds adviezen geeft. Drie organisaties die bij de VCP zijn aangesloten zijn vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten: vakbond CMHF, politievakbond ACP en seniorenorganisatie ANBO.

Bevoegdheden
Het verantwoordingsorgaan houdt zich onder meer bezig met vraagstukken rond pensioenpremies, indexatie, beleggingen en communicatie. Ook doet het bindende voordrachten voor de Raad van Toezicht en het ABP-bestuur. Verder beoordeelt het verantwoordingsorgaan het bestuur van ABP en waakt het over zaken als duurzaamheid.

48 leden
Het verantwoordingsorgaan van ABP heeft 48 leden. De verkiezingen duren tot eind april, de uitslag wordt op 14 mei bekend gemaakt. Het nieuwe verantwoordingsorgaan treedt in juli aan voor een periode van vier jaar. ABP telt 2,8 miljoen deelnemers heeft een belegd vermogen van 400 miljard euro.

Meer weten over de verkiezingen, klik hier.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws