Menu
​Voor niet alleen laagopgeleiden gaat pensioenleeftijd te snel omhoog

Het moment waarop iemand met pensioen gaat moet niet per definitie afhangen van het opleidingsniveau. De VCP pleit voor meer maatwerk omdat ieder geval op zichzelf staat en zware beroepen ook voorkomen onder mensen die hoger zijn opgeleid. De VCP reageert hiermee op het ROA-onderzoek van de Universiteit van Maastricht. Daaruit blijkt dat er groeiende discrepantie is in de gemiddelde pensioenleeftijd tussen de opleidings­niveaus. Het onderzoek stelt dat lager opgeleiden langer werken door dan hoger opgeleiden.

Langer doorwerken niet sec afhankelijk van opleiding
Volgens de VCP is een zwaar beroep niet per definitie te koppelen aan het opleidingsniveau. Daarmee is het ook moeilijk te komen tot gerichte maatregelen voor zeer specifieke groepen. Veel belangrijker is inzetten op duurzame inzetbaarheid en gerichte om- en bijscholing en zorgen dat alle werkenden de pensioengerechtigde leeftijd kunnen halen. Daarnaast pleit de VCP voor een flexibele AOW en het recht op deeltijdpensioen.

AOW- en pensioenleeftijd gaan generiek te snel omhoog
In het pensioenplan dat de VCP eerder dit jaar lanceerde wordt een lans gebroken voor een gelijke AOW- en pensioenleeftijd die minder snel oploopt. Per 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd alweer naar 68 jaar, terwijl de AOW-leeftijd met 3 maanden verhoogd wordt. Hierdoor wordt de periode tussen de aow-leeftijd en de pensioenleeftijd langer.

Pensioengaten worden groter
In veel arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat het dienstverband eindigt bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd gaat de AOW-uitkering in, ontvangt men geen salaris meer, terwijl ook het pensioen nog niet is ingegaan. Dit leidt voor veel mensen tot een pensioengat dat financieel vaak moeilijk te overbruggen is. Daarnaast kan de dekking voor het partnerpensioen en het arbeidsongeschiktheidspensioen in de periode vanaf de beëindiging van het dienstverband tot de ingang van het werkgeverspensioen komen te vervallen. De politiek moet hier aandacht voor hebben en de VCP wil hier het gesprek over aangaan.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws