Menu
​Voorstel Koolmees houdt flexibilisering overeind

De VCP is uiterst kritisch over het wetsvoorstel dat minister Koolmees voor internetconsultatie heeft opengesteld. Het voorstel is bedoeld als antwoord op de doorgeslagen flexibilisering, maar volgens de VCP zijn de maatregelen verre van voldoende. Dat geldt in het bijzonder voor de cumulatiegrond in het ontslagrecht en de beperking van de transitievergoeding. “Dit is niet de manier om de arbeidsmarkt in balans te brengen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Onzekerheid blijft
Het voorstel van minister Koolmees is een uitwerking van het regeerakkoord, waarin wordt aangegeven dat de flexibilsering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Door de toegenomen flexibilisering is bij steeds meer mensen geen sprake van vast werk en inkomen, waardoor ze sneller en langer in onzekerheid verkeren. “Maar met dit voorstel komt Nederland niet verder. De onzekerheid zal eerder toe- dan afnemen”, zegt Nic van Holstein.

Cumulatiegrond
Volgens het voorstel mag een werkgever voortaan verschillende redenen aanvoeren om een einde te maken aan een dienstverband, de zogeheten cumulatiegrond. “Een deugdelijk onderbouwd dossier lijkt niet meer nodig bij ontslag. In feite zal dit betekenen dat werkgevers makkelijker van hun medewerkers af kunnen komen”, zegt Nic van Holstein. De VCP vindt een zorgvuldige onderbouwing en een deugdelijke grondslag noodzakelijk bij ontslag. “Het effect nu is mogelijke willekeur bij ontslag en onzekerheid bij werknemers.”

Transitievergoeding
Ook is de VCP tegen de beperking van de transitievergoeding. “De ontslagen werknemer betaalt het gelag, hij staat sneller, zonder goede onderbouwing, op straat en er is vrijwel geen transitievergoeding meer beschikbaar. De transitievergoeding heeft immers ook een functie bij het opvangen van inkomensverlies na ontslag en de overbrugging naar een andere baan. De VCP ziet wel op punten verbeteringen, zoals een hogere WW-premie voor werkgevers bij flexibele contracten.

Lees hier meer over de internetconsultatie en onze reactie.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws