Menu

De afgelopen vijf jaar is het aantal thuiswerkers toegenomen met meer dan 300 duizend. De stijging was het grootst bij vrouwen. Dat meldt het CBS. In 2017 werkten ruim 3 miljoen Nederlanders thuis, dat is bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 was dat nog ruim 34 procent. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat mannen vaker thuis werken dan vrouwen, maar dit verschil is in de afgelopen jaren wel kleiner geworden.

Continu bereikbaar
De VCP vindt het belangrijk dat er aandacht is voor werknemers die in loondienst zijn en ook thuiswerken. “Zolang er een goede balans is tussen werk en privé is er niets mis met thuiswerken, maar we moeten ervoor waken dat werknemers onder druk staan doordat ze bijvoorbeeld continu mobiel bereikbaar moeten zijn, ook na werktijd. Deze permanente bereikbaarheid vormt een groot risico voor burn-out klachten van werknemers”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Inkrimping kantoorruimte
De VCP vindt verder dat thuiswerken geen gevolg mag zijn van tekort aan werkplekken. Soms moeten werknemers thuiswerken vanwege inkrimping van het aantal werkplekken op kantoor. De VCP is van mening dat voor iedere werknemer een geschikte werkplek moet zijn. En als thuiswerken de enige mogelijkheid is, moet de werkplek wel aan de eisen voldoen. “Werknemers waarvan verwacht wordt dat zij thuiswerken moeten daarin gefaciliteerd worden door hun werkgever”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws