Menu
13 januari 2022 lancering Informatieplatform Pensioenakkoord

Het nieuwe pensioenstelsel betekent voor iedereen een grote verandering, zeker ook voor professionals in de pensioensector. Welke stappen zijn nodig, wanneer gebeurt wat, hoe helpen we elkaar daarbij en zorgen we voor het juiste kennisniveau bij alle betrokken partijen? Dat en meer staat op een nieuw informatieplatform werkenaanonspensioen.nl dat op 13 januari wordt gelanceerd. Het platform is opgezet door en voor de professionals in de sector. Aanmelden voor de lancering kan hier.

Uitdagingen en verrassingen

Tijdens het online-event wordt stilgestaan bij het platform zelf en de uitdagingen die het vernieuwde pensioenstelsel met zich meebrengt. Oud-minister Martin van Rijn zal ingaan op de vraag wat er bij transities van deze omvang komt kijken. Ook is er rondetafelgesprek waarin wordt terug- en vooruitgekeken.

Werkenaanonspensioen.nl

Op de website zullen op maat gemaakte transitiehandreikingen te vinden zijn voor professionals die zich bezighouden met de arbeidsvoorwaarde pensioen en de stelselherziening. Deze handreikingen zijn gericht op werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers (cao-partijen), pensioenfondsbestuurders en ondernemingsraadsleden (daar waar zij gaan over de pensioenregeling) en gaan in op de verkenningsfase waar we ons nu in bevinden. Als de Wet Toekomst Pensioenen door het parlement is aangenomen, op zijn vroegst per 1 januari 2023, begint de arbeidsvoorwaardelijke fase. Begin 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn aangepast, is de planning.

Aanmelden

De lancering is op 13 januari 2022 van 13.00 uur tot 16.15 uur. Aanmelden kan hier.
Het Informatieplatform Pensioenakkoord is een initiatief van het ministerie van SZW, Stichting van de Arbeid, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO, FNV, VCP, CNV, Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en Adfiz.

Laatste nieuws

Versoepeling coronaregels, sectoren verder open

25 januari 2022

Versoepeling coronaregels, sectoren verder open

Indexatievoorstel stap vooruit, maar haalbaarheid is onzeker

21 januari 2022

Indexatievoorstel stap vooruit, maar haalbaarheid is onzeker

SER Jongerenplatform: positie van jongeren is niet verbeterd

21 januari 2022

SER Jongerenplatform: positie van jongeren is niet verbeterd

Meer nieuws
Naar boven