Menu
CBS: 1,5 miljoen vakbondsleden in 2021

Op dit moment zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen aangesloten bij een vakbond. Dat zijn er 6 procent minder dan in 2019 meldt het CBS. Het aantal werknemers dat is aangesloten bij de VCP bleef vrijwel gelijk. Het aandeel werknemers dat lid is van een vakbond bedroeg in 2020 bijna 18 procent.

Professionals centraal

De VCP blijft volgens de rapportage met 163 duizend werknemers in de achterban stabiel. “Veel vakorganisaties aangesloten bij de VCP zijn georganiseerd rond beroep en bedrijf. We staan ook altijd open voor andere organisaties die zich bij ons willen aansluiten. Wij stellen het belang van de professionals centraal. Voor dat belang komen wij ook op tijdens het sociaal-economisch overleg in SER en Stichting van de Arbeid en richting politiek. Bijvoorbeeld wanneer het gaat over pensioenen, de arbeidsmarkt of inkomensbeleid”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Overweeg lidmaatschap

Van de werknemers die in 2020 geen lid waren van een vakbond, was voor 54 procent de belangrijkste reden daarvoor dat men er nooit serieus over had nagedacht. “Toch is het belangrijk daar over na te denken”, volgens VCP-voorzitter Nic van Holstein, “want vakorganisaties komen op voor het belang van professionals. De vakbonden doen belangrijk werk voor arbeidsvoorwaarden en inkomen van werknemers. Op de site van VCP staat hoe je lid kunt worden van onze vakorganisaties.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws