Menu
18 juni conferentie over artificiele Intelligentie: AI Europe | Stakeholder Summit

Op 18 juni organiseert het Europees Economisch en Sociaal Comité samen met de Europese Commissie een stakeholder conferentie over artificiele Intelligentie: AI Europe | Stakeholder Summit. VCP beleidsadviseur Catelijne Muller is de drijvende kracht achter deze conferentie. Ze beantwoordt alvast een aantal vragen.

Wat gaat er op 18 juni gebeuren?
Doel van de AI Europe | Stakeholder Summit is om alle stakeholders te mobiliseren rond de Europese AI strategie.

Wat is jouw rol daarin?
Ik ben Rapporteur Artificiele Intelligentie en Voorzitter van de Permanente Studiegroep voor AI van het EESC en ik organiseer de Summit.

Waarom heb je deze bijeenkomst georganiseerd?
Het is belangrijk dat de hele maatschappij betrokkenen wordt bij de ontwikkeling en inzet van artificiele intelligentie. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat deze disruptieve technologie op een verantwoorde manier wordt ontwikkeld en ingezet.

Toonaangevende sprekers?
Eurocommissaris Maryia Gabriel
Microsoft Head of Research Lab Eric Horvitz
Europarlementarier Mady Delvaux
Technogiefilosoof Mark Coeckelbergh
Ethica Aimee van Wynsberghe
Tiener Sara Conejo van Teens in AI

Wat is de betekenis van het event voor de gedachtevorming van AI in relatie tot werknemers.
Er worden 3 werkgroepen georganiseerd, waaronder een gericht op de effecten van AI op werk, werkgelegenheid en educatie. Tijdens deze werkgroep worden de deelnemers uitgedaagd om te komen tot oplossingen, strategieeen of aanbevelingen hoe de gevolgen van AI voor werknemers te adresseren.

Hoe staat het event in verband met het EESC-rapport van vorig jaar en de follow up?
Het EESC rapport was (mede) aanleiding voor ‘Artificial Intelligence for Europe’ , de AI Strategie van de Europese Commissie van 25 april jl. In deze strategie zijn vrijwel alle aanbevelingen uit het EESC rapport overgenomen. De strategie besteedt met name veel aandacht aan de sociaal-economische impact van AI en de ethische en juridische uitdagingen. Dit zijn elementen waarvoor ik in het EESC rapport specifiek aandacht heb gevraagd.

De summit van 18 juni gaat weer een stap verder, door de deelnemers uit de dagen om dieper op deze onderwerpen in te gaan. Het is tijd voor concrete actie.

Wat kan de VCP hiermee doen?
De VCP heeft het onderwerpen artificiele intelligentie al een tijd geleden op de kaart gezet. De VCP loopt dus al voorop waar het gaat om de impact van artificiele intelligentie op de maatschappij en de professional in het bijzonder. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws