Menu

In de vierde Netspar Brief laat onderzoek zien hoe het huidige HR-beleid moet veranderen voor het productief en met plezier langer doorwerken. De VCP is net als de onderzoekers van mening dat er meer moet worden geïnvesteerd in werknemers.

Om deze reden pleit de VCP voor een (fiscale) regeling waarvan werknemers gebruik kunnen maken voor de duurzame inzetbaarheid in de verschillende fases gedurende hun carrière.

Door de hervorming van het pensioenstelsel ontkomen werknemers én werkgevers niet aan langer doorwerken. Kansen op de arbeidsmarkt voor oudere werknemers zijn echter klein. Om te zorgen dat medewerkers met plezier en productief langer doorwerken is het noodzakelijk dat er geïnvesteerd wordt in de duurzame inzetbaarheid van oudere medewerkers, het huidige HR-beleid faciliteert hierin onvoldoende. Daarom moet volgens de onderzoekers, Andries de Grip, Didier Fouarge en Raymond Montizaan, een belangrijk deel van de middelen die werkgevers besteden aan ontziemaatregelen, worden verschoven naar investeringen in cursussen en trainingen die het menselijk kapitaal van werkenden op peil houden. Dit creëert ook een vangnet dat werkenden meer vertrouwen geeft in hun mogelijkheden om tot op hogere leeftijd inzetbaar te blijven. Bovendien heeft het trainingsaanbod op zichzelf al een motiverende werking die de demotiverende effecten van de hervormingen in het pensioenstelsel deels kan compenseren.

De VCP vindt in reactie hierop dat afspraken over ontziemaatregelen en andere afspraken omtrent duurzame inzetbaarheid aan de cao-tafel moeten worden gemaakt en dat hierbij maatwerk nodig is. Daar in de ene sector een ontziemaatregel nog steeds waardevol is of mogelijk zelfs moet worden uitgebreid, kan in een andere sector de behoefte van werknemers anders liggen.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws