Menu
Aanbeveling Stichting van de Arbeid inzake diversiteit pensioenfondsbesturen

De partijen in de Stichting van de Arbeid hebben samen met de Pensioenfederatie een aanbeveling met een plan van aanpak gepresenteerd om meer werk te maken van diversiteit in pensioenfondsen. De VCP onderschrijft dat er meer werk moet worden gemaakt van diversiteit in pensioenfondsorganen en gaat ervanuit dat de bij de VCP-aangesloten organisaties voortvarend met deze aanbeveling en het plan van aanpak aan de slag zullen gaan.

Decentrale partijen aan zet met gebruik van plan van aanpak
In de gezamenlijke brief roepen de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid de pensioenfondsen en de voordragende werkgevers- en werknemersorganisaties op om de diversiteit in onder meer de pensioenfondsbesturen te vergroten. Zij zien goede mogelijkheden om de diversiteit binnen pensioenfondsbesturen te bevorderen en te implementeren. Hiervoor is het bij de brief bijgevoegde plan van aanpak opgesteld.
Dit plan van aanpak richt zich in eerste instantie op de pensioenfondsbesturen maar waar dit aan de orde is, wordt in dit plan ook verwezen naar andere pensioenfondsorganen zoals het verantwoordingsorgaan, belanghebbendenorgaan en het intern toezicht. In het plan van aanpak is ook een modelconvenant opgenomen voor voordragende organisaties met het doel dat in onderlinge afstemming voordrachten worden gedaan en hierover afspraken worden gemaakt. Het is daarbij van belang dat pensioenfondsen regelmatig roosters van aan- en aftreden verstrekken en vacatures al in een vroeg stadium onder de aandacht brengen van de voordragende organisaties.

Delen van goede voorbeelden
Daarnaast zijn goede voorbeelden opgenomen. Diversiteit draagt bij aan de kwaliteit van het bestuur omdat besluiten vanuit meerdere invalshoeken worden genomen. Daarbij realiseren beide organisaties zich dat er ook pensioenfondsen en voordragende organisaties van sociale partners zijn die in de afgelopen jaren er veel werk van hebben gemaakt om de diversiteit (verder) te bevorderen en diversiteit als een vanzelfsprekendheid zien.
Deze organisaties worden uitdrukkelijk opgeroepen om hun initiatieven en de aanpak aan te melden bij info@pensioenfederatie.nl en info@stvda.nl onder vermelding van ‘goede voorbeelden diversiteit pensioenfonds’. Dit zodat die als goede voorbeelden kunnen dienen voor betrokken partijen bij andere pensioenfondsen.

Lees hier de brief van de Stichting van de Arbeid en de Pensioenfederatie

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws