Menu
Aanbevelingen StvdA inzake partnerpensioen en reeds arbeidsongeschikten met hoger inkomen

Op 22 juli heeft de Stichting van de Arbeid twee aanbevelingen gedaan aan haar decentrale partijen die betrekking hebben op pensioenen.

In de eerste aanbeveling verzoekt de Stichting van de Arbeid aan cao-partijen en pensioenfondsbestuurders om enige uniformiteit in het begrip samenwonende partners aan te brengen. Dit zodat er duidelijkheid is wanneer een partner wel of geen recht heeft op partnerpensioen en zodat het duidelijk wordt wat samenwonenden moeten regelen om in aanmerking te komen voor partnerpensioen. Concreet beveelt de Stichting cao-partijen en pensioenfondsbestuurders aan het begrip ‘partner’ voor het nabestaandenpensioen niet alleen te beperken tot gehuwden en samenwonenden met een samenlevingscontract. Lees via deze link   de aanbeveling begrip partnerpensioen.

In de tweede aanbeveling roept de Stichting van de Arbeid cao-partijen en pensioenfondsbestuurders op om voor deelnemers die op 31 december 2014 al een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw hadden boven de inkomensgrens van 100.000 euro, een afspraak te maken om dit via een netto pensioenopbouw te regelen of een vergelijkbare regeling te treffen. Lees via deze link de aanbeveling voor deelnemers die op 31 december 2014 reeds arbeidsongeschiktheid waren voor het inkomensgedeelte boven 100.000 euro.

Laatste nieuws

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

28 september 2023

SER verkenning Europese Unie 2024-2029

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

28 september 2023

SSWOM roept Kamerleden op de nek uit te steken voor jongeren met een beperking

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

22 september 2023

VCP YP roept de politiek op jongeren echt inspraak te geven

Meer nieuws
Naar boven