Menu
Aandacht gevraagd voor kunstmatige intelligentie tijdens bijeenkomst EESC Groep II

De werknemersgeleding van het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) bracht op 31 mei een bezoek aan ons land. VCP-voorzitter Nic van Holstein benadrukte tijdens deze bijeenkomst het belang van het EESC advies over de impact van technologische ontwikkelingen en vroeg met name aandacht voor kunstmatige intelligentie.

Op initiatief van het Nederlands voorzitterschap is het EESC, een adviesorgaan van de Europese Unie, om advies gevraagd over de veranderende aard van arbeidsverhoudingen en de impact ervan op behoud van fatsoenlijk salaris en de impact van technologische ontwikkelingen op sociale zekerheidsstelsel en arbeidsontwikkeling. Het EESC heeft daarover inmiddels een advies vastgesteld. Het is nuttig om die adviezen te betrekken bij het advies over Robotisering en digitalisering, waaraan wordt gewerkt in de SER. Voorbeelden van digitalisering zijn Uber (het grootste taxibedrijf ter wereld, heeft geen auto’s,geen chauffeurs), Facebook (grootste mediabedrijf ter wereld, biedt geen content, heeft geen journalisten, geen redactie), AirBnB (grootste hotelketen ter wereld, heeft geen hotels, geen kamermeisjes) maar digitalisering heeft ook breder impact op werknemers bij de overheid en bedrijfsleven. Zo is de belastingdienst aan het digitaliseren.

De digitale revolutie biedt ongekende kansen maar kent ook schaduwkanten als een dreigende uitholling van arbeidsmarktinstituties en sociale stelsels; een race to the bottom. Verbetering van werknemersrechten in de EU zijn nodig omdat digitalisering over de landsgrenzen heengaat. Middengroepen komen onder druk te staan doordat arbeid is overgenomen. In hoogwaardige technologie en dienstverlening is werk te vinden, maar wie naar kunstmatige intelligentie kijkt, ziet dat nieuwe beroepen met professionals die hoger opgeleid werk doen, onder druk komen te staan. Kunstmatige intelligentie als de volgende stap in de technologische ontwikkeling kan in de toekomst ook hun beoordelingsvermogen en vaardigheden overnemen.

Het EESC vindt het belangrijk te waarborgen dat de EU profiteert van nieuwe ontwikkelingen. De VCP vindt het belang hierbij in te zetten op duurzame inzetbaarheid door het continu ontwikkelen van vaardigheden. Het bij de tijd houden van kennis vraagt een leven lang leren. Maar ook instituties en kaders die zekerheid bieden: adequate bescherming op de arbeidsmarkt en sociale bescherming. Binnen Europa moeten wij ons niet tegen elkaar laten uitspelen. De VCP verwelkomt het als de EESC om een vervolgadvies over digitalisering en kunstmatige intelligentie wordt gevraagdSociale dialoog is daarbij van groot belang, in de beste traditie van het Nederlandse sociaal overleg en van het EESC. Anders zijn werknemers binnen no-time weer terug in de tijd van de industriële revolutie.

De EESC adviezen:

de deeleconomie en zelfregulering, en een over de veranderende aard van arbeidsverhoudingen als gevolg van technologische ontwikkelingen en de impact ervan op het behoud van een fatsoenlijk salaris en sociale zekerheidsstelsels.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws