Menu
Aangifte 2016: denk aan scholingsaftrek

Het is weer tijd om aangifte te doen. De Vakcentrale voor Professionals heeft een aantal zaken voor u op een rij gezet. Ook heeft de VCP wat tips waar u in 2017 rekening mee kunt houden. Als u voor 1 april aangifte doet krijgt u voor 1 juli bericht. Bij aanslagen die na 1 juli worden opgelegd, wordt 4 procent belastingrente geheven.


Scholingsaftrek in 2017
Een belangrijk punt van aandacht voor dit jaar is de scholingsaftrek. Als het aan het kabinet ligt wordt die per 2018 afgeschaft. De VCP is hier fel op tegen. De scholingsaftrek is een wezenlijk instrument voor de duurzame inzetbaarheid van werknemers. De VCP zal het (nieuwe) kabinet blijven oproepen om af te zien van de afschaffing. In plaats daarvan moet er een brede Human Capital Agenda komen waar de scholingsaftrek onderdeel van is.

Snel zijn
Aftrek van scholingskosten is dit jaar in elk geval nog wel mogelijk. Mocht u van plan zijn om op korte termijn een cursus of studie te doen dan raden wij u aan om dit al in 2017 te doen. Hierdoor bent u in ieder geval verzekerd van de fiscale aftrekmogelijkheid. De VCP zal zich blijven inzetten om de aftrek ook voor de komende jaren te behouden.

Toekomstig beroep
Wanneer u een studie of opleiding voor een toekomstig beroep volgt, of wanneer u kosten maakt voor EVC-procedures (Erkenning Verworven Competenties) dan kunnen de kosten hiervan onder bepaalde voorwaarden van de aangifte inkomstenbelasting worden afgetrokken. Deze voorwaarden gaan onder meer over de vraag op wie de scholingsuitgaven betrekking hebben en of de opleiding of studie gericht is op een (toekomstig) beroep. De officiële formuleringen vindt u onder voorwaarden aftrek studiekosten en andere scholingsuitgaven.

Wat is allemaal aftrekbaar?
Indien u geen studiefinanciering ontvangt kunt u lesgeld, collegegeld, instellingscollegegeld en examengeld allemaal aftrekken. Dat geldt ook voor verplichte leermiddelen zoals boeken, readers, cd roms, software en specifieke gereedschappen. Ook bepaalde beschermingsmiddelen (zoals in specifieke gevallen een veiligheidsbril), kosten voor EVC-procedures, afschrijvingen van bepaalde duurzame goederen en bepaalde kosten die u maakt wanneer u gaat promoveren zijn aftrekbaar. Computerapparatuur (waaronder tablets) zijn niet aftrekbaar. Meer over aftrekbare kosten vindt u hier onder het kopje aftrekbare kosten.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws