Menu
Aanpak Koolmees verzekering ZZP’ers onvoldoende

Minister Koolmees moet volgens de Vakcentrale voor Professionals (VCP) een verzekering voor zzp’ers tegen arbeidsongeschiktheid verplicht stellen. De maatregelen die hij nu voorstelt zijn onvoldoende, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. De minister zet in op het verbeteren en het versterken van het inzicht in het risico en zal een onafhankelijke commissie onderzoek laten doen, zo schrijft hij in een brief aan de Kamer. Volgens de VCP biedt dit geen oplossing. Alle werkenden zouden volgens de VCP verplicht verzekerd moeten zijn tegen arbeidsongeschiktheid en voor hun pensioen.

Problemen bij verzekeren
Meer dan 80% van de zelfstandigen is niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Veel zzp’ers lukt het in de praktijk niet om een verzekering af te sluiten. Zij hebben te maken met uitsluiting en risicoselectie op de private verzekeringsmarkt. Door de toename van het aantal oudere werkenden wordt dit probleem steeds groter, want zij hebben een verhoogd risico op arbeidsongeschiktheid. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat zelfstandigen een arbeidsongeschiktheidsverzekering te duur vinden. “Het verbeteren en versterken van het inzicht in het risico biedt geen oplossing voor deze problemen. Het wegvallen van inkomen vanwege arbeidsongeschiktheid geeft grote problemen. Je kunt dit soort risico’s niet op zijn beloop laten”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Ongelijk speelveld
Ook het ongelijke speelveld tussen werknemers en zzp’ers baart de VCP grote zorgen. Zzp’ers zijn aantrekkelijker voor werkgevers, die het liefst zo min mogelijk risico lopen en de kosten laag willen houden. Doordat zzp’ers niet verzekerd zijn, zijn ze goedkoper dan een werknemer. En door de zelfstandigenaftrek en eventuele toeslagen wordt het ongelijke speelveld tussen werknemers en zzp’ers alleen maar groter. Dat levert ongewenste concurrentie op.

Risico’s worden afgewenteld
De VCP wijst er verder op dat het sociale zekerheidstelsel steeds meer onder druk te staan doordat zzp’ers geen premie afdragen voor werknemersverzekeringen. Bij arbeidsongeschiktheid zullen zij vaker een beroep moeten doen op de bijstand. “Het risico wordt dus afgewenteld op de belastingbetaler”, zegt VCP-voorzitter Van Holstein. De VCP vindt het dan ook onbegrijpelijk dat minister Koolmees geen extra maatregelen neemt. Het pleidooi van de VCP voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers vindt intussen steeds meer gehoor. De linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA, de andere bonden FNV en CNV en zelfs werkgeversorganisatie AWVN pleiten er nu ook voor.

Laatste nieuws

Betaald ouderschapsverlof van kracht

2 augustus 2022

Betaald ouderschapsverlof van kracht

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

1 augustus 2022

Meer voorspelbaarheid werktijden en arbeidsvoorwaarden

Nabestaandenpensioen

28 juli 2022

Platform Werken aan ons Pensioen: informatie over nabestaandenpensioen

Meer nieuws
Naar boven